Om at vente…. i Gl. Holte

 Af Axel Bredsdorff (Lokallisten). Formand for Byplanudvalget.

REMA 1000 i Bistrup i Birkerød.

REMA 1000 i Bistrup i Birkerød.

Bodil Jørgensen konstaterer i Rudersdal Avis, at nu må der da snart ske noget i sagen om den ny dagligvarebutik på Malmbergvej.
Som bekendt har ”Rema 1000” sammen med boligforeningen i området i et stykke tid arbejdet på at forny forretningerne på Malmbergvej, en sag som ikke alene har støtte i kommuneplanen men også blandt alle i byplanudvalget. I slutningen af 2013 vedtog vi de overordnede rammer for et nyt lokalt butikscenter i Gl. Holte og aftalte hvordan der kunne ske udvidelser i forhold til de eksisterende forhold.
På onsdag behandler vi de formelle ejerskabsforhold I øjeblikket afventer vi et endeligt byggeprojekt på arealet, og når dette er klar kan vi vedtage det lokalplanforslag, som er en forudsætning for at bl.a. ”Rema 1000” kan etablere sig. Forventningen er at lokalplanforslaget kan politisk behandles i marts eller april i år, hvorefter det skal fremlægges i offentlig høring i otte uger inden sommerferien, og hvis alt går vel kan et lokalplanforslag vedtages i august 2014. Herefter kan omdannelsen finde sted. Hvornår der så er etableret en dagligvarebutik i Gl. Holte handler om hvor hurtigt ”Rema 1000” kan få indrettet butik i de eksisterende og i nye lokaler.

Da vi naturligvis ønsker at overholde planlovens bestemmelser, kan vi ikke gøre det hurtigere, og p.t. er det kommunen, der afventer det nødvendige materiale fra boligforening og projektmager, for at kunne komme videre. Jeg deltager derfor gerne i koret der synger: ”Vi venter.., vi venter”, men forhåbentlig venter vi ikke forgæves, så Gl. Holte får sin dagligvarebutik, senest primo 2015.