Vasevej bliver næsten 50% dyrere

Maria Steno (medlem af Miljø- og Teknikudvalget) og Axel Bredsdorff (medlem af Økonomiudvalget) for Lokallisten Rudersdal skriver:

Vasevej i retning mod Holte.

Vasevej i retning mod Holte.

Vasevejprojektets økonomi skrider allerede nu. Der var afsat 16,7 mio. kroner til projektet, men nu viser det sig at prisen snarere bliver 24,2 mio. Det står klart nu de indbudte entreprenørers bud er kendt. Forklaringen på denne ret store forskel mellem anslået beløb og faktiske omkostninger kender vi ikke, men at et flertal i kommunalbestyrelsen fastholdt det dyreste projekt med udretning af vejen (som man kan se i landskabet allerede i dag), har i hvert fald ikke billiggjort projektet. Derfor er det også uheldigt at de ekstra 7,5 mio. kr. findes ved at ”nedskrive” anlægsprojekterne på ”Trafikplan Birkerød” og på ”Handleplan for cyklister og Bløde Trafikanter” – begge projekter, der skulle gøre det tryggere at færdes i lokalområdet for cyklister og gående. Ingen af disse brugergrupper har glæde af en udrettet Vasevej.

Lokallisten stemte ikke for denne beslutning, men da vi fortsat gerne vil have cykelstien mellem Holte og Bistrup valgte vi i Miljø- og Teknikudvalget og i Økonomiudvalget – sammen med Dansk Folkeparti – at undlade at stemme for ekstra tillægsbevilling på 7,5 mio. kr.