Havbunden i Øresund skal selvfølgelig fredes

Axel Bredsdorff (formand for Byplanudvalget) (L) skriver:

_6Ned gennem Øresund giver Naturstyrelsen år efter år den ene gravetilladelse efter den anden. Sand og fyldsand pumpes op og efterlader havbunden med store kratere, med ødelagt bundvegetation og forsvundne fiskebanker. F.eks. blev der i 2012 fjernet mere end en halv million kubikmeter sand lige ud for Vedbæk Havn, og som mange vil huske havde Naturstyrelsen i 2013 reelt givet tilladelse til at NCC fortsætte deres oppumpning i området ud for havnen, nu blot i endnu større mængder. Sagen blev midlertidig stillet i bero efter protester, men også fra andre områder af Øresund kommer der nu indsigelser fra miljøfolk, erhvervsfiskere, lokale beboere og marine eksperter: Nu må denne miljøødelæggelse stoppe. Den eneste fornuftige løsning er at frede hele havbunden og stoppe for alle råstofudnyttelser i Øresund. Det har man gjort i den svenske del af Øresund, så hvorfor skal vi ikke gøre det samme?

Der er al mulig grund til at støtte den protestaktion, som løber af stablen fredag den 28. marts, hvor alt hvad der kan sejle (eller køre) opfordres til at begive sig til Christiansborg for kl. 13:00 at overbringe en protest mod de fortsatte ødelæggelser.

Læs mere på Facebookgruppen ”HJÆLP det maritime liv i Øresund”.