God og vigtig beslutning for Birkerød Bymidte

Axel Bredsdorff (Lokallisten), medlem af Økonomiudvalget, skriver:

Teglporten i Birkerød. Billede fra sn.dk.

Teglporten i Birkerød. Billede fra sn.dk.

Teglporten bliver bevaret som Genoptrænings- og Aktivitetscenter, og hertil kommer at flere andre kommunale aktiviteter med relation til social- og børneområdet også forsøges indpasset i bygningerne. Denne beslutning traf Økonomiudvalget den 19. marts, og vi hilser i Lokallisten beslutningen meget velkommen. Hermed er der skabt ro omkring et vigtigt kommunal aktiv i Bymidten. Det er også i lyset af bestræbelserne på at skabe flere funktioner i Birkerød Bymidte, at beslutningen skal ses, og så det forhold af de kommunale bygninger i Teglporten er af en god gedigen kvalitet. I løbet af 2014 vil der blive udarbejdet et oplæg til hvilke funktioner der med fordel også kan samles på området, f.eks. familiehus, rusmiddelrådgivning, aktivitets- og støttecenter eller ungdomsvejledning. Vi er sikre på at en forøget aktivitet i dagtimerne vil bidrage til at skabe mere liv – også i denne del af Hovedgaden.