PCB-løsning på vej for Skovlyskolen?

Af Maria Steno (L) medlem af Børne- og Skoleudvalget & Axel Bredsdorff (L), medlem af Skovlyskolens bestyrelse og Kommunalbestyrelsen

skovlyskolenI slutningen af marts kom den rapport som skulle belyse hvilken strategi der skulle iværksættes på Skovlyskolen for at komme det forhøjede indhold af PCB til livs.

Rapporten fra Golder Associates blev forelagt på sidste skolebestyrelsesmøde på skolen, og dens konklusioner er klare: en effektiv fjernelse af PCB-holdigt fugemateriale sammen med god ventilation kan sikre at koncentrationen over året af PCB vil komme under de gældende grænseværdier. Med rapporten har vi nu i kommunen et fornuftigt beslutningsgrundlag.I det foreløbige udkast til budget for 2015-18, er der i konsekvens af rapporten i 2016 afsat 10 mio. kr til PCB-renovering på Skovlyskolen, og det er bestemt glædeligt.

I Lokallisten glæder vi os over at vi nu kan manøvrere i sikkert farvand, men ser naturligvis helst at renoveringen fremrykkes til 2015. Det vil vi gerne medvirke til ved at omdisponere indenfor anlægsbudgettet, altså flytte opgaver mellem årene. Vi skylder skolen, børnene og de ansatte en hurtig løsning.