Lokalplan for boligområdet Nærumhave

På Kommunalbestyrelsens møde d. 27. august 2014, havde formand for Byplan, Axel Bredsdorff (L), dette indlæg vedr. boligområdet Nærumhave (lokalplan 238):

lokalplan238Udvalget modtager med jævne mellemrum ønsker fra samlede bebyggelser i kommunen, der ønsker udarbejdet en lokalplan for at styrke de arkitektoniske og æstetiske kvaliteter i en karakterstærk bebyggelse. Der efterspørges en bevarende lokalplan. Det er oftest en positiv proces med direkte involvering af bebyggelsens beboere, og med fine diskussioner om hvor snitfladerne skal ligge i forhold til afvejningen mellem på den ene side at bevare bebyggelsen kvaliteter og på den anden side give muligheder for at bebyggelsen kan være tidsvarende. Men det er også lokalplansager, som kan være arbejdskrævende, hvorfor forvaltningen sjælden kaster sig ud i mange på én gang. Men her er så en, som er ved vejs ende.

Bebyggelsen er opført i 1954, tegnet af arkitekterne Bay og Mancher som en funktionalistisk rækkehusbebyggelse, men er ikke i Kommuneatlas Søllerød udpeget som bevaringsværdig. Det har dog fra beboernes side været et ønske, at den bevarende lokalplan blev udarbejdet.

Efter 8 ugers høring er der kommet 6 høringssvar, som i al væsentlighed er blevet imødekommet, da de foreslåede ændringer kun har styrket hensigten om at begrænse for voldsomme indgreb i bebyggelsens helhed:

  • der er skærpede bestemmelser for oplag af både og campingvogne på ubebyggede arealer
  • der er fastlagt bestemmelser om levende hegn i 180 cm højde
  • regler for tagvinduers størrelse og placering
  • mulighed for at indplacere enkelte solitære træer beplantningen

for nu at nævne de vigtigste.
Byplanudvalget har vedtaget lokalplanen endelig, og det håber jeg også kommunalbestyrelsen gør i dag.