Håb for Øresund?

Axel Bredsdorf (L), formand for Byplanudvalget skriver:

_6Fredag i sidste uge kom den første åbning fra miljøminister Kirsten Brosbøl, som i en pressemeddelelse erkender, at der kan have været foregået en miljøskadelig udvinding af sand fra Øresund. Derfor foreslår hun at nye gravetilladelser ikke vil blive givet hvis det viser sig, at indvindingen af sand gør skade på miljøet. Og hun går skridtet videre ved at annoncere, at hvis de forestående miljøundersøgelser viser, at Øresunds havbund har lidt alvorlig skade, ”vil jeg se på, om der er grundlag for at begrænse eller helt forbyde indvinding af råstoffer i Øresund”, som hun udtaler i sin pressemeddelelse. Foreløbig bliver der ikke givet yderligere gravetilladelser, så længe undersøgelserne pågår.
Selvom der stadig er et stykke vej til at den danske del af Øresund havbund bliver fredet for råstofgravning, er det et positivt signal, der nu kommer fra Christiansborg. Hvad miljøorganisationer, erhvervsfisker og dykkere har fremlagt god dokumentation for, nemlig at den massive råstofindvinding ødelægger havbunden, er nu blevet forstået – også på ministerkontoret. I Rudersdal følger vi sagen opmærksomt, da et af de største ødelagte havbundsområder ligger ud for Vedbæk, og Rudersdal har da også tilsluttet sig det fælles Øresundsinitiativ, hvor borgmestre rundt om Øresund har støttet kravet om stop for råstofindvinding i Øresund. Nu gælder det om at holde miljøministeren fast på den nye kurs.