Ny hal til Holte?

På kommunalbestyrelsesmødet d. 25.03.2015 var der stor opbakning fra tilhørerpladserne til en ny hal ved Rudegård i Holte.

På kommunalbestyrelsesmødet d. 25.03.2015 var der stor opbakning fra tilhørerpladserne til en ny hal ved Rudegård i Holte.

Af Mona Madsen (L),  medlem af Kultur- og fritidsudvalget.

Idrætsforeningerne i Holte har lavet et gennemarbejdet forslag til en ny hal. Forvaltningen indstiller at vi siger nej – med 3 begrundelser:

  • Den gældende lokalplan giver ikke mulighed for at realisere projektet,
  • Der er ikke afsat penge til det i budgettet,
  • Vi skal først forsøge at optimere udnyttelsen af den kapacitet, vi har.

Hvis vi tager det bagfra, så viste den grundige idrætsanalyse fra 2013, at der ER store kapacitetsproblemer i Holte-området, og skolereformens længere skoledage har ikke gjort den situation bedre.
Det er Lokallistens indstilling, at idrætsudøvere specielt i de unge årgange skal have plads til træning i lokalområdet, og ikke sent på aftenen. At henvise dem til at bruge tidsrum, der fremkommer ved tilfældige afbud, eller små tidslommer i andre hjørner af kommunen, ser vi derfor ikke som nogen holdbar løsning. Og hvis det var så enkelt, at man bare kan flytte rundt på forskellige aktiviteter, må vi spørge hvorfor det så ikke er sket i de efterfølgende årlige lokalefordelinger, eftersom analysen er fra 2013. – Altså: Der mangler kapacitet i Holte.

Økonomien: I det gældende budget er der ikke afsat penge, nej. Men lige om lidt skal vi sammensætte et nyt budget, og her kan vi frit omprioritere alt hvad vi kan få flertal for at omprioritere.

Lokalplanen og de øvrige planmæssige udfordringer på området skal selvfølgelig respekteres, og derfor havde det været ideelt hvis foreningerne havde fået forvaltningsmæssig bistand på det felt, inden sagen blev lagt frem til afslag i kulturudvalget…
Sådan som vi ser det, er der stadig en vis rummelighed indenfor den nuværende lokalplan, ligesom det er muligt at lave bygningsmæssige forandringer indenfor den eksisterende bygningsmasse. Vi synes det er vigtigt at se på de muligheder, der trods alt er ved Rudegård, frem for kun at se på forhindringerne. De planmæssige forhold er i hvert fald nu klart beskrevet, og så må forvaltningen også kunne beskrive, hvilke muligheder det levner.

I kulturudvalgsmødet fremsatte Lokallisten derfor et beslutningsforslag om, at vi ganske vist siger nej til det aktuelle halprojekt – men at vi til gengæld beder forvaltningen om i dialog med idrætsforeningerne i Holte at kortlægge mulighederne, således at et realistisk anlægsprojekt kan foreligge, når vi nu snart skal se på budgetter for de kommende år. Kun det konservative medlem støttede dette pragmatiske og fornuftsbetonede forslag, som Venstres udvalgsformand i lokalpressen kalder populistisk. – Hvis det er populistisk at fremskaffe et kvalificeret beslutningsgrundlag – og at være villig til måske at prioritere om inden for budgetaftalerne, hvis det viser sig fornuftigt – så erklærer Lokallisten sig med stolthed som populister og genfremsætter derfor forslaget:

”Den aktuelle ansøgning afvises på baggrund af de byplanmæssige forhindringer, som fremgår af sagsfremstillingen. Forvaltningen udarbejder snarest oplæg til en proces for udvikling af Rudegård-området, herunder kortlægning af ombygningsmuligheder, som kan medføre bedre kapacitetsudnyttelse og forbedring af klubmiljøer. De lokale interessenter fra idrætslivet inddrages hele vejen igennem processen.”