Hvad skal der ske i Bistrup?

Vasevej

P-pladsen bag SuperBest retning mod Vasevej i Bistrup.

– af Axel Bredsdorff (Lokallisten), formand for Byplanudvalget

”Vasevejscentret” har længe lignet en dårligt vedligeholdt tandrække, med tomme, forfaldne bygninger mellem frokostbutikken på Bistruvej og SuperBest på Vasevej. En enkelt ejendom (tidl. Bistrup Bank) er netop nedrevet, men flere ejendomme står stadig tomme og alle tænker: hvad sker der lige for Vasevej. Nu starter Byplanudvalget en planlægningsproces, hvor det i første omgang handler om få så mange og så forskellige input som muligt: Hvad er din vision for denne del af Bistrup? Vi er i tæt dialog med de lokale ejere, boligforeninger og lejere – men nu vil vi også gerne have borgerne med. Derfor afholdes der åbne ”work-shops” torsdag 16/4 kl. 16-19 og lørdag den 18/4 kl. 11-14 i lokalet under ”SuperBest”, med indgang fra P-pladsen. Lokalet udsmykket med blandt andet en vision fra en 4.klasse på Bistrupskolen: ”Her er vores ”Drømme-Bistrup!”, gamle ikke realiserede projekter for området og så er der papir og Lego-klodser så man kan ”bygge” sin egen vision: her ønsker vi boliger, her ønsker vi butikker, her skal der være legeplads, her plads til liberale erhverv, her er grønt område osv. og alt bliver fotograferet og indgår i den videre proces. Kom og vær med – og hjælp os til at gøre planlægningsprocessen levende. Bistrup fortjener det.