Landbymiljøet i Bistrup skal sikres

– af Axel Bredsdorff (Lokallisten), formand for Byplanudvalget.

Nordvanggård

Nordvanggård, Bistrup

Omkring gadekæret ligger de oprindelige fire gårde i Bistrup: Langkærgård, Gl. Bakkegård, Nordvanggård og Fredsholm. De skal nu sikres i en ny lokalplan, som også giver mulighed for at der kan ske en bedre udnyttelse af Gl. Bakkegård og at Nordvanggård kan overgå fra plejeinstitution til boligformål.
Det er helt enestående, at de fire oprindelige gårde stadig findes nogenlunde intakte: Mest autentisk fremstår Gl. Bakkegård, der oprindelig hed Annexgården, med sine fire bindingsværkslænger. Mest imponerende er Nordvanggård, der oprindelig hed Gammelgård, men den nuværende udtryk skyldes genopbygning efter en brand i 1922. Nordvanggård har siden slutningen af 1950erne i næsten 50 år været katolsk nonnekloster, og plejehjem. Langkærgårds hovedhus knejser stolt oppe på bakken, men er også en genopført udgave efter branden i 1972. Endelig er der Fredsholm som også kun har bevaret sit hovedhus, og hvor der i dag er kommunal daginstitution. Samlet set er der tale om ét af kommunens mest betydningsfulde kulturmiljøer, og hensigten med lokalplanen er netop at sikre de bevaringsværdige kvaliteter, der også fremgår af at alle næsten alle ejendommene i Bistrup landsby – også Vandkunstens rækkehuse – er SAVE-registrerede som bevaringsværdige.
Byplanudvalget forventer at lokalplanen er vedtaget inden udgangen af 2015.

Gl. Bakkegaard, Bistrup

Gl. Bakkegaard, Bistrup