Lille folkeskolereform – hvad nu?

Henrik Hjortdal, medlem kommunalbestyrelsen (under Maria Stenos barsel) skriver i Frederiksborg Amts Avis d.9. juni 2015:

Henrik

Henrik Hjortdal (L)

I lørdagens FAA kommer borgmesteren med et indlæg i ‘Borgmesterens hjørne’ om folkeskolereformens første år. Hovedbudskabet er, at der var mange dårlige historier i starten, men nu går det bedre…
Det undrer mig, at denne halvofficielle evaluering kan ske inden der foreligger et seriøst materiale fra forvaltningen og uden at Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen har drøftet sagen. Spørgsmålet er om de følgegrupper for folkeskolereformen, som er dannet på hver skole, kan genkende billedet?

Det billede, borgmesteren tegner, er efter min vurdering et skønmaleri. Det undervurderer de udfordringer, der ligger for kommunen, skolebestyrelserne og skolelederne. Uanset hvilke dele af reformen, det gælder, skal arbejds- og undervisningsforholdene være i orden, så lærere og elever kan yde deres bedste. Borgmesteren forbigår de meget store forskelle i skolernes arbejdsmiljø og trivsel og udfordringen med at tiltrække dygtige lærere når det står galt til. Hvad kan der gøres fremadrettet for at tiltrække dygtige lærere til Rudersdal?
De praktiske muligheder for god inklusion forbigås. Mange ting vil gå galt for både børn med særlige behov og de andre børn, hvis ikke der følger ressourcer med ud til skolen, klassen, og eleven når opgaven skal løftes i nyt regi. Er der styr på det?

Også lektiecafeerne og den åbne skole kan vist gøres bedre? Hvad har problemerne været, og hvad kan vi gøre?
Et helt afgørende punkt i reformen og dens muligheder forbigås helt: Lærernes oplevelse af forholdene: Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen og samarbejdet med ledelsen og forvaltningen? Mange af vores nabokommuner har fået etableret et partnerskab med lærerne efter den udmarvende konflikt. Det gælder desværre ikke her.

Rudersdals lærere underviste allerede før arbejdstidsreformen væsentligt mere end landsgennemsnittet. Med reformens indførelse blev de ikke desto mindre bedt om at læse de 80 timer ekstra som landsgennemsnittet skulle. Den fleksibilitet, Rudersdals lærere havde udvist inden for den gamle aftales rammer, blev dermed reelt straffet. Rudersdal bør tage skridt til at normalisere forholdet til lærerne. Måske kan man finde inspiration fra den Venstreledede Egedal kommune, som netop har lavet en forståelse med den lokale lærerkreds?

Hvis borgmesteren ønsker at få opbakning til en succesrig gennemførelse af reformen, er det nødvendigt i fællesskab at erkende udfordringerne – hvad består de i, hvad skyldes de, hvad kan vi gøre ved dem. Lokallisten er gerne med – men det er helt nødvendigt, at også de mindre behagelige realiteter tages med i billedet!