Liv i Kajerød

Af Henrik Hjortdal (L), medlem af kommunalbestyrelsen som suppleant for Maria Steno.

Høsterkøb Skole består, mens Kajerødskolen lukkes. Glædeligt og uforståligt på samme tid.

Kajerødskolen.

Lukningen af Kajerødskolen betød at et livligt samlingspunkt i bydelen forsvandt.
Der har indtil nu været bredt flertal for at gøre en aktiv indsats for at genskabe noget af det liv og det fællesskab, som forsvandt.

Der har været tre elementer i genskabelsen af liv og fællesskab, som skal  gøre området mere attraktivt:

  • Et forsamlingshus som kan rumme møder, cafe,  fester og motionsaktiviteter som foreninger, familier og enkeltpersoner kan trække på,
  • Boliger med indbygget sammenhold, gerne med mindre boliger og handicapegnede boliger, så der bliver en bredde i beboersammensætning og endelig…
  • Grønne udendørsfaciliteter med forskellige former for udeliv, som kan være mødested i hverdagen for unge, familier og ældre.

En mulighed for at komme videre er at udskrive en idekonkurrence, når rammerne ligger fast. Målet må være at skabe en attraktiv bydel, som betyder at unge familier, også med gode indkomster, flytter ud af storbyen og hertil.

Det konservative forslag om “bedst muligt” salg er slet ikke bedst muligt. Det er en kortsigtet øvelse for at spare et engangsbeløb. Ingen har nogensinde reddet økonomien ved at standse anlægs- og udviklingsinvesteringer. At sælge hele området “bedst muligt” er som at tisse i bukserne. Det varmer nu og her. Men det lokker ikke nye unge familier til.

Kan K ikke være mere kreative? Ældreområdet er jo Birgitte Schjernings ansvar. Har I ikke nogle innovative forslag til at bremse den udgiftseksplosion, som demografien og de krævende veluddannede ældre varsler de kommende år? Det er sværere end en hovsa-løsning på Kajerødskolen, men også mere perspektivrigt.