Lille folkeskolereform – hvad nu?

Det første år i folkeskolereformen har været turbulent – ikke mindst i Rudersdal kommune, hvor lærerafgangen på flere store skoler har været markant.

Lokallisten har sat følgende spørgsmål til debat på Rudersdal Folkemøde.

  • Hvor er de største udfordringer og trusler mod skolereformen i Rudersdal?
  • Er der muligheder for at styrke medarbejdernes engagement?
  • Hvordan kan skabes et fælles billede og fælles handling mellem de mange aktører: Lærere, skoleledere, skolebestyrelser, forvaltning og politikere?

Oplæg ved:
– Formand Marianne Toftgaard, Kreds 26 Danmarks Lærerforening, Rudersdal kommune
– Medlem af Børne- og Skoleudvalget Maria Steno, Lokallisten samt
– Skolebestyrelsesformand Jens Darket, Ny Holte Skole

Mødet foregår 29. august kl. 11-12 på Havarthigården i Holte, sal A/1.