Hvordan skaber vi en vellykket integration?

At dømme efter sommerens debat i Danmark står vi over for et ”velfærdsammenbrud” på grund af den ”helt ukontrollerede” indvandring af flygtninge fra Syrien! Og at dømme efter den ny regering skal Danmark bruge al sin energi på at forhindre yderligere tilstrømning af disse fremmede  – ligesom forholdene for de allerede ankomne skal mærkbart forringes! Frem for at fortsætte debatten af dette spor, ønsker Lokallisten, Radikale Venstre og Enhedslisten på Folkemødet at rejse den langt mere fremadrettede debat: ”Hvordan forbedrer vi forholdene for vores nye medborgere?” Vi har inviteret Rasmus Balslev (bestyrelsesmedlem i Dansk Socialrådgiverforening) til at fortælle om udfordringer og muligheder i kommunernes håndtering af de nye medborgere, og Nina Lørring (Bedsteforældre for Asyl) til at fortælle om hvordan frivillighedsarbejdet kan gøre en forskel. Herefter er lagt op til debat. Mødet finder sted i lokal A1 kl. 14:00-14:50.

Axel Bredsdorff (Lokallisten)