En hjertevarm Jette er gået bort

Jette Ebro

Jette Ebro

Jette Ebro er død 2. september i en alder af 67 år. En betydningsfuld Birkerød-politiker med et meget stort hjerte og et stort engagement er dermed gået bort. Jette var opvokset i Holte, uddannet lærer og i mange år ansat på Vangeboskolen, Rundforbiskolen, Gl. Holte Skole og Skovlyskolen. I perioden 1993-2005 var Jette indvalgt i Birkerød Byråd og i den efterfølgende periode i Sammenlægningsudvalget for Rudersdal Kommune. Med fødderne solidt plantet i begge de sammenlagte kommuner er det skæbnens ironi at det langt hen af vejen var Rudersdalprojektet, der knækkede Jettes ellers ukuelige politiske gå-på-mod.

Socialdemokraten Jette Ebro blev første gang valgt til Birkerød Byråd i 1993 hvor hun med forundring oplevede hvordan de to koalitionspartier Venstre og Konservative – med Jettes rammende ord ”sled hinanden op”. Allerede i 1995 blev Jette gruppeformand efter et dramatisk forløb hvor den siddende formand for den lille gruppe på tre blev væltet. Efter næste valg – hvor Jette var socialdemokraternes spidskandidat – indgik partiet i en bred koalition med Lokallisten og de Konservative, der fik borgmesterposten. Jette blev formand for Socialudvalget, hvor en af hendes første store opgaver var at integrere hovedparten af de flygtninge, der med lukningen af Asylcentret Svaneparken nu skulle skaffes bolig til i lokalområdet. Opgaven blev løst, og man fornemmede at Jettes gode netværk i den almennyttige boligsektor bidrog til en effektive og stilfærdige opgaveløsning. Ellers var det byens ældre, der lå Jettes hjerte nærmest og hun var i hele sin formandstid en hyppig gæst i Fortuna/Pensionisthuset, Pensionistforeningen, på byens plejehjem ligesom hun altid havde tid til at snakke med borgere, der havde hjælp behov. Efter valget i 2001 fortsatte Jette som Socialudvalgsformand, selv om Socialdemokraterne stadig kun havde to mandater i byrådet. Hun udviklede sit store engagement i socialt udsatte, men oplevede desværre også at der blandt klienterne var så store frustrationer, at hun blev krænket og truet i en grad, som hun ikke siden helt overvandt.

I drøftelserne om en kommunesammenlægning i 2004 var Jettes stadige forslag at ”der burde holdes en afstemning i Birkerød” om spørgsmålet, og alle vidste at det også var fordi de to socialdemokrater i byrådet stod på hver sin side i spørgsmålet for eller imod en kommunesammenlægning. Ved valget i 2005 blev Jette Ebro valgt som eneste socialdemokrat fra Birkerød, men hun udtrykte gerne at hele ”det her Rudersdal-halløj” ikke ”er min kop te”. Om det var dette forhold eller en dårlig kemi i den socialdemokratiske gruppe kan være svært at vide men i maj 2007 valgte hun at udtræde af den socialdemokratiske gruppe og gå ind i Lokallistens. Her fortsatte hun sine politiske opgaver i bl.a. Kultur- og Fritidsudvalget hvor foreningernes vilkår var hendes store interesse. Hun opnåede ikke valg i 2009, men kastede sig desto mere aktivt ud i sine to solide netværk: Haveforeningen Tornevang og Ravnsnæsparken. Begge steder var Jette en slags ”kinesisk distrikt-bedstemor”, der opsøgte alle, hjalp hvor hun kunne, altid havde tid til en snak og altid med sit smittende gode humør. Jette efterlader sig en søn og to børnebørn.
Ære være hendes minde

Axel Bredsdorff (Lokallisten)
Begravelsen finder sted fredag den 18. september kl. 13:00 i Birkerød Kirke