Vi er midt i en åben proces om Kypergården

Debatindlæg bragt i Rudersdal Avis d. 09.11.2015.

KypergårdenI Byplanudvalget er vi meget opmærksomme på de bevaringsværdige kvaliteter i og omkring Kypergården i Trørød. Vi har øje for bygningernes historiske kvaliteter, det unikke stenbelagte gårdmiljø, den markante beplantning og det kuperede terræn. Derfor afviste vi også i første omgang de projektforslag som ejeren havde fremsendt og bad om at få bearbejdet forslaget så det i langt højere grad tilgodeser de her nævnte kvaliteter. Vi afventer at stadig at se dette projekt, men jeg er overbevist om at når vi laver en ny lokalplan vil vi også indskrive som en del af formålet at en ny plan ”skal sikre det historiske miljø på og omkring Kypergården”. Men vi anser ikke denne bestemmelse som ensbetydende med at der ikke må ske udvikling i området i forlængelse af den nugældende Kommuneplan. Derfor er jeg også tilfreds med den gode dialog vi har med områdets beboere, ligesom vi med tilfredshed konstaterer at der er en tæt dialog med samme beboere og projektudvikleren.

Axel Bredsdorff (Lokallisten),
Formand for Byplanudvalget