Godt nyt for kommunens flygtninge

Axel Bredsdorff (L)

Axel Bredsdorff (L)

Da vi besøgte Sprogcentret Hellerup i begyndelsen af året gentog vi fra Erhvervs-, Vækst- Beskæftigelsesudvalget, at det var urimeligt at flygtninge og asylansøgere ikke måtte arbejde, holde ferie og heller ikke gå på Sprogskole i sommerferien. Vi frygtede at det ville betyde tab af opnåede kompetencer og spild af tid – hvorfor ikke tilbyde dem sommerferieundervisning? Ligeledes påpegede vi at vi nu har så mange potentielle dansk-elever, at det ville være hensigtsmæssigt at en del af undervisningen foregik i Rudersdal, ikke mindst når (næsten) alle vores nye medborgere falder ned på den lave integrationsydelse til sommer. Den daglige transport er en anseelig udgift på et beskedent budget.
Det er rigtigt glædeligt at det nu er lykkedes at komme i mål med begge ønsker: Nu går der tre hold lokale kursister til dansk-sprog-undervisning på Kulturcenter Mariehøj, mange tæt på hvor de bor. Og at der i sommerferien arrangeres 15 timers undervisning hver uge for flygtninge og asylansøgere, så de virkelig kan komme videre.
I Lokallisten er vi meget tilfredse med det gode samarbejde med Sprogcenter Hellerup, og at de har udvist forståelse for at vi i vores kommune gerne vil sætte turbo på sprogundervisningen og på den lokale forankring af undervisningen. Tilegnelsen af det danske sprog er en fundamental forudsætning for den videre integration, og heldigvis deltager ca. 150 flygtninge i sprogundervisningen – hvilket svarer til godt halvdelen af de ca. 300 flygtninge og familiesammenførte vi havde ved udgangen af 2015.

Axel Bredsdorff (Lokallisten)
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget