Så mangler vi bare Hørsholm

STI 2I dag den 24. maj indviede over 100 mennesker den nye sti fra Stenløkken til Sjælsmarksvej, over engen og gennem sumpene – på nyanlagt brodække – og gennem øvelsesterrænet i Allerød. Stien snor sig gennem området, insekter svirrer, nattegale og gøge underholder og en enkelt rørsanger blandede sig i koret. Stien rundt om Sjælsø har stået højt på Lokallistens valgprogrammer siden 1989, og sammen amtet lykkedes det at få realiseret en del af strækningen (Fra Højskolen Nebbegård til Solskrænten) for små 20 år siden, og nu er så næste etape realiseret. Nu venter vi kun på Hørsholm, der skal etablere stien langs søens nordlige bred, syd om ”Landsbyen” og frem til Nebbegård mod øst. Men allerede nu kan turen jo gennemføres, hvis man tager til takke med Sjælsmarksvej trafik….Alternativt: gå turen den ene vej og den samme vej tilbage. Der er nok at se på. Tillykke til Rudersdal og Allerød.

Axel Bredsdorff (Lokallisten)
Formand for Byplanudvalget
Rudersdal