“Lokalpolitik er alt for vigtigt til, at vi kan overlade det til landspartierne”

For over 30 år siden var vi en gruppe borgere, som engagerede os lokalt i daginstitutioner og skoler, i ”Projekt Hus”, i teaterforeninger og i alle mulige andre foreninger. Vi oplevede hvordan den kommunale politik, der blev ført, ikke hang sammen med det, der var vigtigt for os og mange andre borgere. Der var behov for en stemme i byrådet, som ikke bare tog afsæt i landpolitiske hensyn.

Det resulterede i, at Lokallisten blev dannet i 1984.

Vi lykkedes med at opnå valg til byrådet og slå gennem den mur at skepsis, som vi var blevet mødt med. Vi viste, at det kunne lade sig gøre at ændre på tingene og skabe prioriteringer med afsæt i lokale forhold på en lang række borgernære områder som skoler, institutioner og mange natur- og kulturområder

Vi er gået frem i stemmetal ved hvert eneste valg siden 1985, og vi har været det næststørste ’parti’ i Rudersdal siden kommunesammenlægningen.  Vi har beklædt alle poster som borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd, og vi involverer os i alle typer af udvalg, foreninger, bestyrelser, borgerinitiativer og andre fællesskaber. Vi har været med til at skabe mange varige resultater.

 Den LOKALE erfaring og viden er stor i Lokallisten. Der er altid nogen, vi kan spørge til råds, og vi lytter også gerne til borgere uden for vores egen kreds.  Lokallisten har ikke en fasttømret ”ideologi”, men vi arbejder ud fra en lang række værdier, som har været de samme i hele vores historie:

– AT SIKRE MANGFOLDIGHEDEN,
 fx i vores skoletilbud, daginstitutioner, fritidsaktiviteter, aktivitetscentre og ungdomsmiljøer
– AT STYRKE FÆLLESSKABERNE,
fx omkring vores kulturcentre, aktivitetshuse for seniorer, foreningslivet og lokalsamfund.
– AT VISE SOLIDARISK ANSVARLIGHED,
fx ved i socialpolitikken at fokusere på dem, der har det sværest, og ved at sikre stabile økonomiske rammer
– AT UDVIKLE BÆREDYGTIGE LØSNINGER,
fx indenfor klimatilpasning, naturforvaltning og sikring af kulturværdier
– AT STYRKE DEN LOKALE IDENTITET,
fx ved at anerkende at alle løsninger skal tilpasses lokalområdets natur, kultur og ressourcer
– AT INVOLVERE BORGERNE SÅ MEGET SOM MULIGT
fx ved hele tiden at finde veje, der giver borgerne bedre adgang til beslutningsprocesserne
– AT VÆRE ÅBEN OVER FOR ALLE TYPER AF SAMARBEJDE
 fx ved at udvikle nye løsninger lokalt, også hvor private og offentlige går sammen om udførelsen

MEN først og fremmest har vi en helt afgørende TILLID til borgerne og TILLID til, at borgerne kan og vil tage ansvar for både fællesskabet og sig selv. Dengang i 1985 syntes vi, at lokalpolitikken skulle tage afsæt i lokale forhold og i at inddrage borgerne mest muligt i de beslutninger, der direkte vedrørte dem.

Det synes Lokallisten stadigvæk.

Vil du også være med?

Din mening?
Vi er meget interesserede i at høre din mening:
– hvad synes du er godt ved at leve i Rudersdal?
– hvad synes du vi skal lave om på?

Skriv dine synspunkter til kontakt@lokallisten.dk og vi vil lade dine synspunkter indgå i det videre arbejde med at udvikle vores lokalpolitik.

Medlem?
Vil du være med til at udvikle vores politik, så bliv medlem af Lokallisten, ved at kontakte John på jaustin@paradis.dk eller på kontakt@lokallisten.dk . Så indkaldes du til medlemsmøder, deltager i gruppearbejder, diskussioner og praktiske opgaver.

Kandidat?
Det kan jo også være, at du selv overvejer at ville stille op på vores liste? Lokalpolitik er spændende og udfordrende. Går du med disse overvejelser, så skriv til vores formand sten.troelstrup@gmail.com så kontakter vi dig.

Mød Lokallisten
Sidste lørdag (kl. 11-13) i hver måned (undtagen juli) byder vi på kaffe/the og en snak i Hovedbibliotekets foyer, lokale 4. Kom med gode ideer, ros og ris.