Det har LokalListen opnået


Ny skaterbane i Birkerød

Lokallisten vil i de kommende fire år arbejde i denne retning:

 • Mere frihed til vores skoler, så de selv bestemmer mere – forvaltningen mindre
 • Bedre normeringer i daginstitutionerne
 • Sikre at der fortsat er mange forskellige slags institutionstilbud til vores mindste
 • Færre regnvandsoverløb til vores åer, søer og sund
 • Langt mere ambitiøse affaldsindsamlingsordninger end dem Norfors kan tilbyde
 • Mere vedvarende energi på kommunens bygninger og flere kommunale el-cykler og el-biler
 • En uafhængig borgerrådgiver
 • Mindre kontroltyranni og mere tillid til de ansatte
 • Styrke de lokale fællesskaber ved at støtte lokale initiativer
 • Fortsat boligudvikling, der giver plads til flere almene boliger, flere andelsboliger og flere bofællesskaber


Ny cykesti på Høsterkøbvej

I sidste periode kom vi et stykke af vejen:

Vi fik:

 • flere almennyttige boliger (51 + 25 + 10)
 • fjernet de værste besparelser på vores daginstitutioner i budget 2018
 • stoppet det håbløse Tri-projekt ved Søllerød Sø
 • bygget en fremragende skaterbane i Birkerød
 • vores naturvejledere tilbage til gavn for børn og unge
 • en Arkitektur- og Bevaringspolitik for hele kommunen
 • de andre kommuner i Norfors med til at støtte genanvendelsen af vores affald
 • afsat midler til en ny idrætshal i Holte
 • en whistleblowerordning for kommunens ansatte
 • lagt ”Nem-Plads” og ”Min Rude” i graven, til gavn for borgerne
 • Vi får flere plejeboliger i Holte, Kajerød, Ebberød og Øverød
 • sat gang i vores integration af flygtninge
 • flere trygge skoleveje – ikke mindst Høsterkøbvej er en succes
 • selvbetjent åbning på Hovedbiblioteket
 • ny ambitiøs klimapolitik – også for erhvervslivet og borgerne
 • renoveret et par svømmehaller
 • fornyet kunstgræsplæner til glæde for fodbolden
 • udskiftet skoletoiletter, så de sparer vand og er mere brugervenlige
 • indført klippekort til (valgfri) ydelser for vores ældre
 • afsat penge til skatermiljøet ”Gertrud” i Vedbæk

Alt det gjorde vi ikke ALENE, men sammen med andre


Frydenholm plejecenter ved siden af Æblehaven, plejeenhed for demente