Hvem har det politiske ansvar for skolerne?

Hvem har det politiske ansvar for skolerne?
I Lokallisten taler vi for at skolerne ”skal sættes fri”. Hvorfor nu det? To eksempler:
– i Rudersdal kører alle skoler og klasser efter ét og samme pædagogiske system, ”Synlig Læring”. Man kan mene meget om dette system, og vi i Lokallisten kan sagtens få øje på at det ikke er dét universelle system, der passer til alle. Men beslutningen om at alle skoler skal ”køre samme vej” er ikke truffet politisk af Børne- og Skoleudvalget og ikke truffet af de enkelte skoler eller lærerne. Vi synes den enkelte skole selv skal beslutte hvilken pædagogik, de vil anvende – det er ude på skolerne kompetencen ligger!
– i Rudersdal fik de to skolebestyrelser, der havde søgt om at forkorte skoledagen mod at indføre to-lærer-ordninger ”Nej!” Ikke af Børne- og Skoleudvalget, ikke af skolelederen. Vi synes det må være den enkelte skole der selv beslutter, klassetrin for klassetrin, om de vil benytte sig af den mulighed, der nu er åbnet for at forkorte skoledagen.
Vi skal gøre op med den stramme forvaltningsmæssige styring af vores skoler og vise tillid til de dygtige ledere og medarbejdere og de forældrevalgte bestyrelser. Kun sådan kan vores folkeskoler udvikle sig til inspirerende læringsmiljøer for alle vores børn.


Maria Steno, Anna Scharling Brun, Axel Bredsdorff, Mona Madsen
(Lokallistens gruppe i kommunalbestyrelsen)