Lokallisten Rudersdal i Region Hovedstaden

Politik og indsatsområder

Lokallisten stiller op i Region Hovedstaden (under bogstav M) for at påvirke politikken i regionsrådet, ikke mindst på sundhedsområdet, miljøområdet, den regionale trafik og regionudviklingsområdet.

Sundhedsområdet:

 • Forbedring af arbejdsmiljøet på hospitalerne
 • Mere personale og flere sengepladser
 • Tilstræbe at patienterne udsættes for færrest mulige personaleskift i et behandlingsforløb
 • Forsvarlig implementering af sundhedsplatformen
 • Udbygning af palliative afdelinger/sengepladser på sygehusene
 • Regional opbakning til flere (private) hospicer/hospicepladser, men også afsætning af budgetmidler til offentlige hospicer/hospice-pladser
 • Trygge, decentrale fødeafdelinger, der sikrer tid og rummelighed også i dagene efter fødslen
 • Mindst mulig tvang i psykiatrien
 • Prioritering af et egentligt produktionskøkken på det nye supersygehus i Hillerød

Miljøområdet:

 • Øget fokus på registrering, undersøgelse og oprensning af forurenede industrigrunde for at sikre borgerne, der bygger på eller i nærheden af grundene – og for at sikre drikkevandet
 • Grundig undersøgelse af hvilke metoder til oprensning, der – på langt sigt – bedst sikrer kvaliteten af drikkevandet

Den regionale trafik:

 • Bedre kollektiv trafik (busser og lokaltog)
 • Grøn omstilling af transportmidler

Regionens vækst & udvikling:

 • Skabe større kendskab til regionudviklingspuljer og hvad de bruges til
 • Bedre fordeling af vækstinitiativer og -investeringer på forskellige kommuner i Region Hovedstaden
 • Hasteplan for udvikling af flere IT kompetencer
 • Flere investeringer i SMART området baseret på digitalisering og brug af ny teknologi