Kajerødskolens grund solgt

Kajerødskolens grund solgt

Lokallisten stemte i sin tid ikke for nedlæggelsen af Kajerødskolen, men kunne efterfølgende konstatere, at den nok under alle omstændigheder ville være blevet revet ned, da den viste sig at være den af kommunens skoler der var hårdest ramt af asbest- og PCB-forurening. Heldigt var det at den var disponeret med at alle klasseværelser havde adgang til det fri, så der har været god naturlig ventilation. I processen frem til nu har vi ved en hver given lejlighed påpeget, at skolen som naturligt samlingspunkt for bydelen Kajerøds borgere er savnet, og i foråret fik Lokallisten indføjet i udbudsmaterialet at der skulle være mulighed for at der også på arealet blev plads til fællesfaciliteter for området. Da købere havde budt på opgaven er det et krav at kommunen SKAL sælge til dent højeste bud, uanset om projektets kvaliteter. I det forslag vi nu har set er der ingen fællesfaciliteter for de 70 boliger. Men nu skal udarbejdes en lokalplan, og i det omfang Lokallisten får indflydelse på denne vil vi arbejde for at der også i lokalplanen skabes mulighed for at der i forbindelse med byggeriet eller på et senere tidspunkt bliver mulighed for at opføre et fælleshus, drevet af beboerne, lejer/ejerforeningerne i området.

Er behovet stort nok, skal det nok komme. Der er nogen der mener at det er en kommunal opgave at opføre et fælleshus til bebyggelsen fordi lokalområdet savner fælles faciliteter. En sympatisk tanke, hvis konsekvenser er uoverskuelige: Hvad med Skodsborg (her er ingen mødesteder)? Hvad med Ubberød/Brådebæk (her er ingen mødesteder)?

Vi vil fortsætte kampen for et mødested i Kajerød og kan sagtens forestille os at fonde og/eller Realdania som i øjeblikket er meget interesseret i at udvikle ”livet i forstæderne” kunne være en økonomisk medspiller. Det vil vi i det omfang vi får mulighed for det drøfte med den kommende bygherre.

Axel Bredsdorff