Møde om idrætspolitik i Rudersdal – referat af Mogens Wolf Johansen

Mogens Wolf Johansen rapporterer om mødet på Idrætscenteret

Mona Madsen repræsenterede Lokallisten på et møde torsdag aften om idrætspolitik i Birkerød Idrætscenter. Der viste sig stort behov for bedre samarbejde og dialog mellem foreningerne, klubberne og forvaltningen. Udarbejdelse af en idrætspolitik for kommunen som inddrager klubber, idrætsforeninger, daginstitutioner, skoler og borgere der dyrker idræt på privat basis, og der skal også lægges planer og prioriteres hvilke anlæg opgaver der sættes i værk i de næste fire år.

Efterfølgende har Holte Idrætsforening benyttet sin gode ret til at forsøge at påvirke processen omkring et hal byggeri på Rudegård, og jeg kan forstå at de politiske partier nu er blevet bedt om at tage stilling, hvorvidt de vil støtter byggeri af en ny Holte Hal NU.
De opstillede parter og kandidater ved godt, et nybyggeri på Rudegård kræver en drøftelse af rammerne for en udviklingsplan og en udgiftsramme for et byggeri af en ny hal.
En undersøgelse om hvad og hvor meget der er muligt at bygge på Rudegård indenfor lovgivningens rammer.
At der efter valget skal findes et politisk flertal for at afsætte den fornødne økonomi til både anlæg og drift.

Nu kan de partier som står udenfor det seneste budgetforlig, nemt vaske hænder og samle stemmer ved at erklære de støtter et nybyggeri, uden først at tage stilling til, om de tre forudsætninger er opfyldt, men jeg er skuffet over at flere partier i sidste time, ikke er ærlige i Deres retorik for at hente stemmer og lover mere end de måske vil/ kan opfylde efter valget.
Der skal ikke herske tvivl om, at Lokallisten finder at idræt er en vigtig og central del af vores liv, uanset om det dyrkes i institutioner, på skoler, i idrætsklubber, blandt ældre eller i privat regi, og derfor skal der udarbejdes en langsigtet idrætspolitik i den kommende byrådsperiode.
En udbygningsplan for et hal byggeri på Rudegård skal og vil naturligvis også indgå i dette arbejde, men Lokallisten ønsker at holde det vi lover indenfor vores tre kerneområder – børn, miljø og fælleskab. Det er det jeg kalder ordentlighed og redelighed.

 

Mogens Wolf Johansen, kandidat for Lokallisten