Det gik godt for LokalListen trods alt

Valget gik godt – trods alt

Vi fik 3650 stemmer, mistede et mandat så vi nu har tre, og valgt blev Trine, Axel og Mona (i nævnte rækkefølge).
Alle havde forudset at vi ville gå tilbage i den nordlige del af kommunen, og mange havde håbet vi ville blive bedre konsolideret i den sydlige del af kommunen. Begge dele holdt stik. Skal valgresultatet udlægges positivt kan der peges på:
– vi er nu en Lokalliste for hele kommunen, nord som syd
– vi er den gruppe med størst repræsentation af kvinder
– vi beholder en plads i alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget.
Selvfølgelig kommer vi ikke uden om at vores stemmemæssige tilbagegang var til at få øje på, ikke mindst fordi vi aldrig nogen sinde før har oplevet, at vi fik færre stemmer end sidste gang. Men meget mere afgørende er det, at vi gennem vores valgkamp (som startede i marts 2017) har formået at sætte dagsordenen for hele valget på de punkter, vi anser for de vigtigste:
– vores dagtilbud, dagpleje og børneinstitutioner skal have bedre normeringer og større mangfoldighed
– vores skoler skal ”sættes fri” fra central styring og skal have flere midler til daglig drift og inklusion
– muligheden for at etablere lokale fællesskaber skal styrkes, fx i form af nye bofællesskaber.
Ikke ét eneste parti turde argumentere imod disse vores mærkesager, og det betyder at rigtig mange borgere har hørt rigtig mange politikere love, at det var de også parate til. Så igen har vi sat dagsordenen for den kommende debat, og vi agter ikke at løbe fra vores løfter eller at lade de andre løbe fra deres.

Stemmetal
Trine blev den kandidat, som totalt set opnåede det tredje højeste stemmetal (943). Os bekendt er det aldrig sket før for en førstegangskandidat, så kæmpe tillykke til Trine, der med sit store lokale og forældre-netværk har trukket næsten et helt mandat direkte ind i kommunalbestyrelsen. Axels stemmetal (638) er pænt spredt i hele kommunen, mens Mona (449) nok af mange opfattes som Birkerøds Lokalliste-stemme. Men også flot valg til Anne (301) og Luc (165), der blev henholdsvis 1. og 2. suppleant. Og i den forbindelse er det værd at understrege, at alle kandidater gjorde en god figur i valgkampen og blev belønnet med gode stemmetal.

Valgforbundet lokalt
Vi havde indgået valgforbund til KV17 med A, B, L og Å, og samlet set gik valgforbundet frem fra nuværende 8 til kommende 9 mandater i kommunalbestyrelsen. A med 4, B med 2 og så vores 3. Og hvem ”nød godt af” af dette tekniske valgforbund? Ved at kigge på det der lidt teknisk hedder “sidste divisors rest”, kan man se at Alternativets 829 stemmer, som ikke udløste et mandat, først gavnede de Radikale, der fik et ekstra mandat, dernæst gavnede Socialdemokratiet, der fik et ekstra mandat, mens vores tre mandater er ”betalt af os selv!”. Det er en vigtig fortælling, fordi det også viser, at vi godt kan finansiere vores mandater selv.

Regionsvalget – liste M
Det har tydeligvis været en udfordring fra mange af vores vælgere at vi stiller op til to forskellige valg med to forskellige bogstaver. Misforståelser i denne kategori er i hvert fald talrige, og det har givet rigtig mange ugyldige stemmer som var tiltænkt os, men som nu er ubrugelige fordi de er fulde af fejl. Vi må stille krav til vores vælgere om at være ”mere skarpe”!! Vi ønskede at regionsformandsposten fortsat skulle være Hæstrup – og det blev hun så også. Vi drøfter nu, hvilke ”mere perifere poster” vores støtte til hendes kandidatur kan kaste af sig. Tak til de fire kandidater: Finn, Trine, Mona og John.

Konstituering?
Vi har i dag meddelt Ive, at vi støtter at han fortsætter som borgmester. De videre forhandlinger om fordeling af poster fortsætter de næste par dage, og vi vil naturligvis gå efter maksimal indflydelse. Foreløbig har 21 ud af 23 medlemmer af kommunalbestyrelsen efter 1/1 2018 peget på Ive.