Valgquiz 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokallistens valgquiz

Gennem valgkampen har omkring 100 borgere gættet med på vores valgquiz, hvor man skulle forudsige syv spørgsmål: antallet af partier i den ny kommunalbestyrelser, Venstres og Lokallistens mandattal, borgmesterens navn, antallet af partier i konstituering, og den relative andel af kvinder og endelige valgdeltagelserne. De rigtige svar er disse:

A: Der kom færre partier i kommunalbestyrelsen end i dag (6 mod nu 7)
B: Venstre gik tilbage fra 9 til 8 mandater
C: Lokallisten gik tilbage fra 4 til 3 mandater
D: Borgmesteren hedder fortsat Ive
E: 6 partier indgår i konstitueringen som nu
F: Færre kvinder (8) i kommunalbestyrelsen end nu (10)
G: Lavere valgdeltagelse end ved KV13

Blandt besvarelserne var der 6 besvarelser med 5 rigtige, ingen med alle 7 rigtige og to med 6 rigtige: Og det tyder på at det lønner sig at være en erfaren rotte i faget for de to vindere blev Maria Steno og Henrik Hjortdal. De vil begge modtage en signeret kunstbog om kunst i Rudersdal. Tak til alle der deltog.
Axel Bredsdorff