LOKALLISTEN TRANSPARENT ÅBENT MEDLEMSMØDE

i Café Grundvig Birkerød Idrætscenter tirsdag den 30. 01 2018 kl. 20 30.:

Mødet falder sammen med den årlige generalforsamling i ‘Birkerød Torvedage, så derfor gør vi det lidt anderledes, end vi plejer.

Vi, eller de af os, der gerne vil, møder kl. 19.30 i Glassalen i Birkerød Idrætscenter, hvor vi deltager i den første time af Torvedagenes generalforsamling, der er afsat til en åben diskussion om hvordan vi får livet tilbage i Birkerød Hovedgade/bymidte.

Derefter flytter vi til Café Grundtvig, hvor vi fra kl. 20.30 holder vores transparent medlemsmøde midt i Idrætscenters hall. Alle er velkommen også dem, der ikke har stemt på Lokallisten (og har gjort det før) – Vi vil gerne vide hvorfor for at rette op på det. Er du ikke medlem, gør det ikke noget. Du kan bestemme dig når mødet slutter, men det er vigtigt, at du kommer.

Dagsorden

1) Ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden.
2) Præsentationsrunde.
3) Kort opsummering af kommunevalget – resultatet, konstitueringen, tumulterne omkring vederlaget til udvalgsformændene, andet.
4) Hvorfor gik det, som det gik, og hvad kan vi lære af det? herunder en slags referat fra ‘Monas middag’.
5) Hvad er overhovedet vores mission, og hvordan får vi det gjort tydeligt og forståeligt? Har vi organiseret os rigtigt?
6) Vigtigste politikområder og sager, vi skal rejse det kommende år.
7) Ideer til konkrete aktiviteter – hvem, hvad, hvornår, hvordan?
8) Eventuelt.

Det hele skal efterfølgende koges sammen til et oplæg til Årsmødet i marts.
Der bliver undtagelsesvis ikke sørget for fortæring undervejs.

Bedste hilsner bestyrelsen