Ha’ nu is i maven – hold fast i de lokale skoler

Debatindlæg i Rudersdalavis den 27.11.2018

Keld Stattau, tidligere skoleleder og kandidat til KV17 for LokalListen

Som planen er nu, skal byrådet allerede om godt 5 måneder beslutte, hvordan kommunens skolestruktur skal se ud fra 2020 og mange år frem i tiden. Det er en meget kort tid til at få drøftet og overvejet en så afgørende sag – både for de børn og forældre, der allerede nu er i vores skoler og for alle de forældre, der har børn, der skal starte i skole i de kommende år. Men også for tilflyttende forældre er det en helt afgørende sag, hvordan skolemulighederne er i kommunen, når man skal vælge at flytte til Rudersdal eller til en af nabokommunerne.

Var det virkelig hvad stort set alle partierne op til kommunevalget sidste år mente med “at love ro på skoleområdet” i den kommende periode ? – og hvor blev en grundig og bred borgerinddragelse af i det ultrakorte forløb ?

Hele oplægget til det politiske arbejde peger på nedlæggelse af en eller flere af vores nuværende skoler, som svar på et forventet faldende elevtal i de kommende år. Men det er er rigtig dårlig vej at gå. Noget af det, forældre vægter højt, er en god skole tæt på deres bopæl. Det giver tryghed og overskuelighed for både børn og forældre ikke mindst i de første skoleår. Den lokale skole giver også borgerne et tilhørsforhold til lokalområdet og er desuden et naturligt centrum for lokale aktiviteter, praktiske som kulturelle. Det er ikke kun i Jylland, der er ønske om og behov for at bevare den lokale skole.

Husk også at elevtal har det med at gå op og ned. Om få år vil elevtallet demografisk stige igen – som det senest gjorde fra midt i 90’erne og så vil der være behov for de skolelokaliteter, vi har i dag. I en kommune som Rudersdal er der ikke mange frie arealer til at bygge nye skoler på. Så vi skal værne om dem vi har – og ikke gentage fejlen, da Kajerødskolen blev revet ned – uden at bygge ny skole i området.

Opfordringen til det politiske udvalg er derfor at undgå en opslidende og ødelæggende diskussion om hvilke skoler, man skal nedlægge. Start i stedet med at frede skolerne i kommunens lokalområder og brug kræfterne til at afklare, hvordan man på det grundlag indretter de bedste og mest levedygtige undervisningsmiljøer såvel i indskolings- som i udskolingsårene.