Lokallistens positioner i skolestrukturdebatten – et oplæg til afklaring

Pejlemærker for LokalListens skolepolitik – En lokal og mangfoldig folkeskole Nedenstående er et forsøg på at give et mere samlet billede på Lokallistens grundpositioner, som vi skal prøve at fremme mest muligt i den kommende periode efter næste byrådsvalg i november 2021: I den helt korte form: Ingen skolenedlæggelser – ingen matrikellukninger Mere frihed, ro …

Lokallistens positioner i skolestrukturdebatten – et oplæg til afklaring Læs mere »