Bedre udendørs opholdsmuligheder for børnene

Af Keld Stattau
04. november 2020

I hele Coronaperioden har stort set alle aktiviteter med børnene i kommunens institutioner foregået udendørs. Det har sådan set været en rigtig god løsning – ikke kun på grund af coronaforholdsreglerne, men jo også fordi det har givet børnene masser af frisk luft, herlige muligheder for udviklende lege og med de større og friere rammer formentlig også et lavere konfliktniveau børnene imellem.

Det er mit indtryk, at de allerfleste børn, forældre og ansatte har været glade for de øgede udendørsaktiviteter.

Dette er alt sammen godt og bør – også når Corona forhåbentlig er overstået – være noget institutionerne kan fortsætte med hele året. Derfor foreslår jeg, at kommunen meget hurtigt får undersøgt ønsker og behov for, at der i alle institutioner kan opsættes flere faste bålhytter/opholdshytter, som kan bruges, når vejret i de vådere måneder, børnene kan have et sted at søge hen, spise frokost, mv.

På udendørsarealerne på Kastaniebakken i Ebberød, hvor mine børnebørn er i institution, er der netop en sådan bålhytte, som er genial til at børnene og de ansatte kan søge ly i, når vejret ikke lige arter sig fra den venlige side, men ellers forblive udendørs. Og ret flot er den også – i forhold til de mange “corona-telte,” som ellers har været sat op.

Men én hytte i hver institution er jo ikke nok til alle børnene i institutionen. Om der skal være to eller tre flere, ved jeg ikke – det må man vurdere fra institution til institution. Men flere bør der være.

Byrådet har netop vedtaget, hvad de fleste kalder årtiers bedste budget med meget store anlægsmidler målrettet børn-, unge- og fritidsområdet. Med opbygning af flere faste bålhytter i institutionerne, kan man på en hurtig, enkel, billig men også pæn måde skabe god mulighed for at udendørs leg og læring kan gennemføres de fleste dage om året. Det er bare med at komme i gang.