Vi har brug for dig

Indlæg fra formanden for bestyrelsen.

Sten Troelstrup

Lokallisten – fordi lokalpolitik er alt for vigtig til, at vi kan overlade den til de landsdækkende partier.

Lokkalisterne der ikke vil dø
(Frederiksborg Amts Avis 27.10.2020)

Lokallisten blev dannet i 1984 af en gruppe mennesker, som ikke syntes, at den kommunale politik, der blev ført, hang sammen med det, der var vigtigt for dem og for andre borgere. Det var altså ikke en enkelt sag, der drev dem, men en idé om at lokalpolitik skulle udformes tæt på, og gerne sammen med, de borgere, der blev berørt af den, at den skulle være netop dét – lokal.Det var der brug for dengang, og det er der stadig. Vi har været med i byrådet i Birkerød og siden kommunalbestyrelsen i Rudersdal lige siden Lokallisten blev oprettet, vi har haft varierende grader af indflydelse, og hele vejen igennem har vi arbejdet for de samme værdier:⃝ at sikre mangfoldigheden, fx i vores skoletilbud, daginstitutioner/børnehuse, fritidsaktiviteter, aktivitetscentre og ungdomsmiljøer.⃝ at styrke fællesskaberne, fx omkring vores kulturcentre, aktivitetshuse for seniorer, foreninger af alle slags og lokalsamfund.⃝ at vise solidarisk ansvarlighed, fx ved i kommunalpolitikken at fokusere på dem, der har det sværest, og ved at sikre tilstrækkelige og stabile økonomiske rammer.⃝ at udvikle bæredygtige løsninger, fx indenfor klimatilpasning, naturforvaltning og sikring af kulturværdier.⃝ at styrke de lokale identiteter, fx ved at anerkende at alle løsninger skal tilpasses lokalområdets natur, kultur og ressourcer.⃝ at involvere borgerne så meget som muligt, fx ved hele tiden at finde veje, der giver dem bedre adgang til beslutningsprocesserne.⃝ at være åben overfor alle typer af samarbejde, fx ved at udvikle nye løsninger lokalt og gerne hvor borgere, private institutioner og virksomheder og kommunen går sammen om udførelsen.Men først og fremmest har vi helt grundlæggende tillid til borgerne og tillid til, at de både kan og vil tage ansvar for både fællesskabet og sig selv.Og hvad betyder det så for dig?Hvis du har nogle ideer om hvad Rudersdal kunne gøre bedre, vil vi gerne høre dem, og hvis du har ris eller ros til Lokallisten, vil vi også gerne høre det – skriv til kontakt@lokallisten.dk. Vi ved ikke alting selv, og vi lytter gerne, også til folk, vi ellers er uenige med, for at blive klogere.Hvis du deler vores værdier og gerne vil være med til at arbejde for dem og til at udvikle vores politik, kan du blive medlem ved at kontakte John Austin på jaustin@paradis.dk eller skrive til kontakt@lokallisten.dk.Og hvis du kunne finde på selv at stille op for Lokallisten ved kommunevalget i 2021, så tager vi meget gerne en snak med dig om det – vi har brug for at supplere med nogle, der er lidt yngre end dem, vi allerede har.

Skriv til Lokallistens formand på sten.troelstrup@gmail.com eller ring til ham på 21121161 for en aftale.