Hvad er normeringerne i vores daginstitutioner egentlig?

Af Morten Noppenau, Kandidat for Lokallisten, Lindehøj Vænge 19, Birkerød

Debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis den 9. april 2021

Der har den seneste tid været en del debat angående normeringerne i vores daginstitutioner. Det skyldes, at mange forældre, mig selv inklusiv, har en fornemmelse af at der mangler hænder i vores daginstitutioner. Langt de fleste politikere er enige i at “noget” må gøres, og regeringen har da også tildelt midler, der skal gå til bedre normering. Rudersdal har fået tildelt 7,6 millioner, der bliver fordelt mellem børnehusene.

arrow Læs også: Debat: Vigtigt at prioritere dagtilbud højt

I Rudersdal Kommune var normeringen 3,1 og 6,1 barn pr. voksen for hhv. 0-2-årige og 3-5-årige i 2019. I 2024 påregnes det, at Rudersdal med de yderligere midler fra regeringen, vil opfylde lovkravet på max. 3 hhv. 6 børn per voksen. Det betyder at Rudersdal først om små fire år, kun lige akkurat kan opfylde de absolutte mindstekrav i lovgivningen. Det efterlader altså ingen fleksibilitet, og det betyder, at selv meget små udsving i personaleomsætningen kan føre til, at Rudersdal ikke overholder loven.

De tal, vi som borgere og i Børne- og Skoleudvalget bliver præsenteret for, er gennemsnitstal for hele kommunen. Der er ikke muligt få oplyst tal for de enkelte institutioner. Lokallisten har flere gange i Børne- og Skoleudvalget bedt om at få flere detaljer, men er hver gang blevet afvist med at der er for ressourcekrævende at skaffe disse tal frem. Der er til gengæld helt styr på børnetal i alle børnehusene helt ned til decimalerne. Der er heller ikke noget problem at få oplyst sygefravær, personaleomsætning og fordeling imellem pædagoger og pædagogmedhjælpere for hvert enkelt børnehus.

Det må derfor undre at det skal være så svært at få normeringen for de enkelte børnehuse oplyst. Det burde være så enkelt, som at dividere børnetal med årsværk for hvert enkelt børnehus. Da der udbetales løn, må antallet af årsværk også være kendt.

Lad os få nogle reelle normeringer for hver enkelt daginstitution, og lad dem gerne være renset for ledelsestid og andet administrativt arbejde. Så har vi i det mindste et grundlag at arbejde ud fra.

Relaterede artikler arrow Debat: Hvad er de reelle normeringer i Rudersdal? 10. april 2021 kl. 09:02