Skriverier bekræfter at der er brug for Lokallisten

Af Anne Christiansen (L), Formand for Byplanudvalget og Sten Troelstrup (L), Formand for Lokallisten

Tak til Jens Bruhn og Lone Gregersen for al opmærksomheden i flere debatindlæg. Det er næsten for meget, men det bekræfter os i, at der stadig er brug for Lokallisten, når Rudersdals nutid skal administreres og Rudersdals fremtid skal udformes. Det er vi selvfølgelig glade for, og lad så gå med, at vi godt kunne have ønsket os formen mere konstruktiv.

arrow Læs også: DEBAT: Lokallisten mener hvad vi siger om Marina-grunden

Lokallisten opstod i sin tid fordi nogle engagerede borgere fandt ud af, at lokalpolitik er for vigtig til at overlade til landspolitikerne.

Beslutningerne i kommunalbestyrelsen har meget direkte og konkret betydning for borgernes hverdag, og derfor har vi et ønske om at alle, og ikke mindst de direkte berørte, skal have max. mulighed for at komme til orde og blive hørt, så sagerne bliver belyst så godt som overhovedet muligt, inden der træffes beslutning.

Denne inddragelse kan ske på mange forskellige måder og med meget forskellige grader af indflydelse, selvfølgelig afhængigt af, hvad det er for en sag, det drejer sig om.

Fra i den ene ende en ren orientering til i den anden ende, hvor en gruppe borgere får midler, som de selv bestemmer over, til at realisere en idé.

Dér er vi ikke endnu; men Lokallisten kunne tænke sig, at vi prøvede denne model ved fx at give et ungdomsråd en pulje, de selv kan disponere over.

Vi er da glade for, at de andre partier er med hen ad vejen, så det er lykkedes at få etableret en whistleblowerordning for kommunens ansatte, at få ansat en borgerrådgiver, at få ændret på reglerne for spørgetiden og senest at få vedtaget en aftale om borgerforslag. Ikke voldsomt, men alle sammen tiltag, der trækker i den rigtige retning, og alle sammen først foreslået af Lokallisten.