Anna Scharling Brun

Anna

Mine mærkesager

  1. En folkeskole hvor høj faglighed, trivsel og udviklingsmuligheder er i højsædet.
  2. Mangfoldighed af børneinstitutioner og fritidsaktiviteter i folks nærmiljø.
  3. Ældre borgere skal have større valgfrihed i forhold til aktiviteter og støtteforanstaltninger.

Kontakt mig her:

Facebook

Anna.scharling.brun@gmail.com

Mobil: 2873 7974

Adresse: Granholmen 9, 2840 Holte

Om Anna

Jeg er født og opvokset i Holte og er efter nogle år i København og udlandet vendt tilbage til den bedste kommune i Danmark med ny inspiration til, hvordan vi kan gøre den endnu bedre.

Jeg er gift og mor til 3 børn på 12, 16 og 17 år som alle har gået i børneinstitutioner og folkeskole i kommunen. Mit hjerte brænder for skolen, lokale børneinstitutioner, fritidsaktiviteter og boldbaner lokalt samt cykelstier. Alt sammen områder, som jeg har tæt inde på livet i kraft af egne børn, mit job som Gymnasielærer i kommunen, mit politiske arbejde i børne- og skoleudvalget og mine ideer til forbedringer.

Der bliver flere ældre borgere i kommunen. Store dele af min egen familie bor i Rudersdal og dermed også den ældre generation. Vi har i den forgangne periode udvidet antallet og højnet kvaliteten af ældreboliger samt øget antal af tilbud til de ældre. Denne udvikling skal fortsætte, men jeg vil arbejde på at vi bliver bedre til at give valgfrihed til den enkelte borger i forhold til støtte og aktiviteter for ældre. Også hér er tilbud i de lokale institutioner og i nærmiljøet af stor betydning.

45 år, gymnasielærer ; Gift og 3 børn; Kommunalbestyrelsesmedlem for LokalListen på 4. år; Sidder i Børne-skoleudvalget og Erhvervs-og beskæftigelsesudvalget.

Bedre folkeskoler, mangfoldige børneinstitutioner og valgfrihed til ældre

  1. Jeg vil arbejde for en folkeskole, der er et godt sted at lære og et rart sted at være. Der skal være høj faglig kvalitet med engagerede og kvalificerede undervisere. Implementeringen af folkeskolereformen åbner nye muligheder, men skal ske i tæt dialog med skolens ansatte. Jeg ville sætte daglig motion, mulighed for tysk og fransk fra 5. klasse, frivillig lektielæsning, læsestunder og aktivitetstimer i samarbejde med foreningslivet på skoleskemaet.  Inklusion er et positivt tiltag men ikke for enhver pris.
  2. Der skal være en mangfoldighed af børneinstitutioner i kommunen, som tilgodeser også de mindre børneinstitutioner i folks nærmiljø. Det er lettere at motivere børn og unge til at dyrke sport og få glæde af fritidsaktiviteter, hvis udbuddet  findes i folks nærområde – på f.eks den lokale skole. Jeg vil fortsat arbejde på kvalitetsløft af Rudegård Stadions bygninger og baner.
  3. De ældre skal have valgfrihed i forhold til støtteforanstaltninger og aktiviteter. Lokale tilbud skal styrkes eller genopstå som f.eks. Caféen i ”Ny Holte Port”. Der skal være valgfrihed for borgerne i forhold til nye tiltag som f.eks. anvendelse af robotstøvsugere. Derudover vil jeg arbejde for en reduktion af sagsbehandlingstiderne.