Forfatterarkiv: lokallisten

Ikke valgkamp – politik!

 

 

 

 

 

 

 

 

Læserbrev af Sten Troelstrup (4. februar 2018)

Ikke valgkamp – politik!

’Lokallisten har ikke opdaget, at valgkampen er slut’ skriver Daniel E Hansen i Rudersdal Avis 23. januar. Jeg kan berolige med, at det har vi, og vi har såmænd også opdaget, at vi mistede mange stemmer. Men vi er ikke holdt op med at føre politik – det er det, man gør mellem valgene, bl.a. ved at stille spørgsmål i udvalgene og kommunalbestyrelsen til sager og sagsfremstillinger, ved at argumentere for sine holdninger og synspunkter, ved at stille modforslag til forvaltningens indstillinger og ved at tage helt nye emner op. Derfor har vi i Børne- og Skoleudvalget sammen med Radikale og Konservative i sagen om en de facto lukning af børnehaven Skovmærket bedt om en yderligere undersøgelse af nogle konkrete punkter, men dét blev stemt ned af Venstre og Socialdemokratiet med fire stemmer mod tre. Hvor man kunne tro, at en vigtig opgave for en udvalgsformand er at lede de politiske forhandlinger i udvalget på en sådan måde, at medlemmerne får tilfredsstillende svar på deres spørgsmål til beslutningsgrundlaget fra forvaltningen, og dermed får det bedst muligt oplyste grundlag for at træffe de politiske beslutninger, stiller Daniel E. Hansen sig tilsyneladende tilfreds med at administrere forvaltningens indstilling.

LOKALLISTEN TRANSPARENT ÅBENT MEDLEMSMØDE

i Café Grundvig Birkerød Idrætscenter tirsdag den 30. 01 2018 kl. 20 30.:

Mødet falder sammen med den årlige generalforsamling i ‘Birkerød Torvedage, så derfor gør vi det lidt anderledes, end vi plejer.

Vi, eller de af os, der gerne vil, møder kl. 19.30 i Glassalen i Birkerød Idrætscenter, hvor vi deltager i den første time af Torvedagenes generalforsamling, der er afsat til en åben diskussion om hvordan vi får livet tilbage i Birkerød Hovedgade/bymidte.

Derefter flytter vi til Café Grundtvig, hvor vi fra kl. 20.30 holder vores transparent medlemsmøde midt i Idrætscenters hall. Alle er velkommen også dem, der ikke har stemt på Lokallisten (og har gjort det før) – Vi vil gerne vide hvorfor for at rette op på det. Er du ikke medlem, gør det ikke noget. Du kan bestemme dig når mødet slutter, men det er vigtigt, at du kommer.

Dagsorden

1) Ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden.
2) Præsentationsrunde.
3) Kort opsummering af kommunevalget – resultatet, konstitueringen, tumulterne omkring vederlaget til udvalgsformændene, andet.
4) Hvorfor gik det, som det gik, og hvad kan vi lære af det? herunder en slags referat fra ‘Monas middag’.
5) Hvad er overhovedet vores mission, og hvordan får vi det gjort tydeligt og forståeligt? Har vi organiseret os rigtigt?
6) Vigtigste politikområder og sager, vi skal rejse det kommende år.
7) Ideer til konkrete aktiviteter – hvem, hvad, hvornår, hvordan?
8) Eventuelt.

Det hele skal efterfølgende koges sammen til et oplæg til Årsmødet i marts.
Der bliver undtagelsesvis ikke sørget for fortæring undervejs.

Bedste hilsner bestyrelsen

Lokallisten inviterer til middag den 25. januar

Torsdag den 25. januar inviterer Lokallisten i Rudersdal alle sympatisører til en lækker fællesmiddag i restaurant Mantzius i Birkerød.

– Vi giver et tilskud, så deltagerprisen kan holdes nede på 100 kroner per person, fortæller medlem af kommunalbestyrelsen Mona Madsen (L).

– Til gengæld forventer vi, at deltagerne undervejs i middagen også vil være med til at give os feed-back på, hvordan de synes, vi håndterer vores politikerhverv, og hvordan vi kan skærpe profilen i den valgperiode, vi nu tager hul på.

Ved valget i november fik Lokallisten 3650 stemmer – svarende til 11,6 procent af alle de gyldige stemmer.

– Vi er stolte af den store opbakning, vi har i kommunen – men der er stadig mange, måske især i den tidligere Søllerød Kommune, som ikke kender Lokallisten. Vi håber meget på, at vores middagsgæster også kan give os gode ideer og inspiration til, hvordan vi når bredere ud og får et tæt kontaktnet over hele kommunen, lyder det fra Mona Madsen.

Tilmelding til middagen kan ske – så længe der er pladser – til Mona Madsen på mailadressen moma@rudersdal.dk

Valgquiz 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokallistens valgquiz

Gennem valgkampen har omkring 100 borgere gættet med på vores valgquiz, hvor man skulle forudsige syv spørgsmål: antallet af partier i den ny kommunalbestyrelser, Venstres og Lokallistens mandattal, borgmesterens navn, antallet af partier i konstituering, og den relative andel af kvinder og endelige valgdeltagelserne. De rigtige svar er disse:

A: Der kom færre partier i kommunalbestyrelsen end i dag (6 mod nu 7)
B: Venstre gik tilbage fra 9 til 8 mandater
C: Lokallisten gik tilbage fra 4 til 3 mandater
D: Borgmesteren hedder fortsat Ive
E: 6 partier indgår i konstitueringen som nu
F: Færre kvinder (8) i kommunalbestyrelsen end nu (10)
G: Lavere valgdeltagelse end ved KV13

Blandt besvarelserne var der 6 besvarelser med 5 rigtige, ingen med alle 7 rigtige og to med 6 rigtige: Og det tyder på at det lønner sig at være en erfaren rotte i faget for de to vindere blev Maria Steno og Henrik Hjortdal. De vil begge modtage en signeret kunstbog om kunst i Rudersdal. Tak til alle der deltog.
Axel Bredsdorff

Det gik godt for LokalListen trods alt

Valget gik godt – trods alt

Vi fik 3650 stemmer, mistede et mandat så vi nu har tre, og valgt blev Trine, Axel og Mona (i nævnte rækkefølge).
Alle havde forudset at vi ville gå tilbage i den nordlige del af kommunen, og mange havde håbet vi ville blive bedre konsolideret i den sydlige del af kommunen. Begge dele holdt stik. Skal valgresultatet udlægges positivt kan der peges på:
– vi er nu en Lokalliste for hele kommunen, nord som syd
– vi er den gruppe med størst repræsentation af kvinder
– vi beholder en plads i alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget.
Selvfølgelig kommer vi ikke uden om at vores stemmemæssige tilbagegang var til at få øje på, ikke mindst fordi vi aldrig nogen sinde før har oplevet, at vi fik færre stemmer end sidste gang. Men meget mere afgørende er det, at vi gennem vores valgkamp (som startede i marts 2017) har formået at sætte dagsordenen for hele valget på de punkter, vi anser for de vigtigste:
– vores dagtilbud, dagpleje og børneinstitutioner skal have bedre normeringer og større mangfoldighed
– vores skoler skal ”sættes fri” fra central styring og skal have flere midler til daglig drift og inklusion
– muligheden for at etablere lokale fællesskaber skal styrkes, fx i form af nye bofællesskaber.
Ikke ét eneste parti turde argumentere imod disse vores mærkesager, og det betyder at rigtig mange borgere har hørt rigtig mange politikere love, at det var de også parate til. Så igen har vi sat dagsordenen for den kommende debat, og vi agter ikke at løbe fra vores løfter eller at lade de andre løbe fra deres.

Stemmetal
Trine blev den kandidat, som totalt set opnåede det tredje højeste stemmetal (943). Os bekendt er det aldrig sket før for en førstegangskandidat, så kæmpe tillykke til Trine, der med sit store lokale og forældre-netværk har trukket næsten et helt mandat direkte ind i kommunalbestyrelsen. Axels stemmetal (638) er pænt spredt i hele kommunen, mens Mona (449) nok af mange opfattes som Birkerøds Lokalliste-stemme. Men også flot valg til Anne (301) og Luc (165), der blev henholdsvis 1. og 2. suppleant. Og i den forbindelse er det værd at understrege, at alle kandidater gjorde en god figur i valgkampen og blev belønnet med gode stemmetal.

Valgforbundet lokalt
Vi havde indgået valgforbund til KV17 med A, B, L og Å, og samlet set gik valgforbundet frem fra nuværende 8 til kommende 9 mandater i kommunalbestyrelsen. A med 4, B med 2 og så vores 3. Og hvem ”nød godt af” af dette tekniske valgforbund? Ved at kigge på det der lidt teknisk hedder “sidste divisors rest”, kan man se at Alternativets 829 stemmer, som ikke udløste et mandat, først gavnede de Radikale, der fik et ekstra mandat, dernæst gavnede Socialdemokratiet, der fik et ekstra mandat, mens vores tre mandater er ”betalt af os selv!”. Det er en vigtig fortælling, fordi det også viser, at vi godt kan finansiere vores mandater selv.

Regionsvalget – liste M
Det har tydeligvis været en udfordring fra mange af vores vælgere at vi stiller op til to forskellige valg med to forskellige bogstaver. Misforståelser i denne kategori er i hvert fald talrige, og det har givet rigtig mange ugyldige stemmer som var tiltænkt os, men som nu er ubrugelige fordi de er fulde af fejl. Vi må stille krav til vores vælgere om at være ”mere skarpe”!! Vi ønskede at regionsformandsposten fortsat skulle være Hæstrup – og det blev hun så også. Vi drøfter nu, hvilke ”mere perifere poster” vores støtte til hendes kandidatur kan kaste af sig. Tak til de fire kandidater: Finn, Trine, Mona og John.

Konstituering?
Vi har i dag meddelt Ive, at vi støtter at han fortsætter som borgmester. De videre forhandlinger om fordeling af poster fortsætter de næste par dage, og vi vil naturligvis gå efter maksimal indflydelse. Foreløbig har 21 ud af 23 medlemmer af kommunalbestyrelsen efter 1/1 2018 peget på Ive.