Forfatterarkiv: lokallisten

Matilde Broberg Ekstrøm

Matilde

Jeg stiller op som kandidat for Lokallisten Rudersdal til Kommunalvalget 2021. Jeg glæder mig til fremover at dele mine ambitioner for Rudersdal Kommune og mit engagement i Lokallisten i Rudersdal med jer!

Mit navn er Matilde Broberg Ekstrøm, og jeg er stolt over, at have muligheden for at stille op som kandidat for Lokallisten i Rudersdal.

En kommune som Rudersdal, der går på tværs af mange mindre lokalsamfund og som favner bredt fra skov og mark til hav og strand har brug for en stærk kommunalbestyrelse, der for alvor forstår at lytte til borgerne.
Det er jo dem, der bor i lokalområderne; som ved hvordan det er at bo og leve der; og som skal sikre, at det ikke kun er en kommune med stor økonomisk kapital, men også med en stor social kapital. Men hvis man ikke bliver hørt; lyttet til og imødekommet, og har en oplevelse af, at ens mening er betydningsfuld, så er der risiko for, at man bliver sig selv nærmest og bliver ligeglad med det sted, man bor.

Som kandidat for Lokallisten vil jeg sammen med listens andre kandidater arbejde for, at Lokallisten bliver ved med at være et stærkt alternativ til de landspolitiske partier; et parti, der er borgernes parti, og som lytter til og inddrager borgernes ressourcer aktivt i at skabe det bedst mulige sted at bo for alle Rudersdalborgere.

De fleste ting kan lade sig gøre hvis man gør det sammen med andre; men det kræver at man ved, at der er andre, der vil det samme som en selv. At man har muligheder for at møde hinanden, og lære hinanden at kende; at sætte ansigt på de andre, der bor i ens by. Det kan være gennem sport, teater, musik, i toget eller bussen på vej til arbejde, i skolen, eller måske når man køber ind eller får sig en kop kaffe.

Kommunens opgave er at skabe de bedste rammer for borgerne; og derefter er det op til borgerne at fylde indholdet ind i de rammer.

Jeg bor i Birkerød med min mand og vores to drenge. Jeg er 42 år, vokset op i Virum med mine forældre og to yngre søskende. Birkerød har været det perfekte ”midterpunkt” for os at slå os ned, da min mand er opvokset i Allerød. Gennem min barndom og ungdom har jeg helt naturligt haft min gang i Holte, Nærum, Vedbæk mv. og kan lide tanken om, at hver by fungerer for sine borgere, men også at deres særkende gør, at andre kommer dertil for at handle, bade, eller besøge en restaurant.

Jeg er uddannet fysioterapeut og bachelor i Idræt og har primært arbejdet med kommunal genoptræning og med kommunale projekter. Jeg har altid været glad for at arbejde tværsektorielt og tværfagligt, for mine erfaringer er at det er ved at forene kræfterne; lytte til hinanden og finde en fælles motivation at man skaber de bedste forudsætninger for udvikling.

Bekymring for de sammenlagte skoler i Rudersdal

Khaled Mustapha Kandidat til KV21 for Lokallisten Andedammen 1, 3460 Birkerød

Debat Skolesammenlægningerne blev gennemført af et politisk flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne og Radikale på trods af en stor modstand blandt mange forældre.

Flere forældre var og er fortsat bekymrede for de negative konsekvenser, sammenlægningsprocessen vil føre med sig. Jeg er som far til to piger på en af de sammenlagte skoler en af dem.

En af de helt store bekymringer er på kort sigt personaleflugt – den ser vi nu på Søholmskolen, matrikel Toftevang – og på længere sigt elevflugt. Det er set mange gange før i andre kommuner, at medarbejderne har svært ved at se sig selv i den skole, som de igennem mange år har været med til at opbygge med et stort personligt og fagligt engagement.

Det er lærerne og pædagogerne, der sammen med eleverne og forældrene bærer kulturen og ånden videre. Der er brug for nærværende og lokal forankret ledelse tæt på for at fastholde og udvikle kulturen videre til gavn for alle og ikke mindst skolens vigtige rolle i det omkringliggende samfund.

I Lokalisten mener vi, at ledelsen skal forankres lokalt i hver matrikel og ikke, som det er tilfældet i dag, hvor ledelsen er forankret på flere matrikler. Det er afgørende for nærheden og det vil vi arbejde for i byrådet.

Men en tæt ledelse løser ikke alt. Derfor mener jeg, at det vigtigt at skoleforvaltningen, og byrådet, bliver bedre til at være i reel og tæt dialog med forældre, elever og medarbejdere for at finde de gode løsninger, både nu og her og på sigt.

Vi har alle muligheder i Rudersdal for at lave en rigtig god folkeskole. Men det kræver, at vi får stoppet en uheldig udvikling med personaleflugt nu.

Krokodilletårer omkring et nyt center i Kokkedal

Luc de Visme, kandidat for Lokallisten for KV21

I Frederiksborg Amts Avis den 25. juni begræder borgmestrene i hhv. Hørsholm og Rudersdal i et høringssvar, at Fredensborg kommune vil opføre et nyt indkøbscenter i Kokkedal i nærheden af Helsingør-motorvejen. ’Nyheden’ kommer på forsiden af avisen og fylder hele to sider illustreret med et billede af en træt Rudersdals borgmester i sin sofa.  Det er ganske usædvanligt, at de således skriver høringssvar til en anden kommunes planer, og kommunalforskeren Roger Buch ser i de to kommuners reaktion ”en politisk markering, fordi der snart er kommunalvalg…” Og det er en pæn måde at sige det på. Der er 14 km fra Nærum til Kokkedal. Dem, der kommer hjem fra arbejde i København til Nærum, vil da ikke køre ca. 30 km ekstra for at købe det meste. Hvis de vil købe en computer, vil de måske stoppe i Gentofte eller Lyngby, men køre til Kokkedal, har jeg svært med at forestille mig. I vores kommune har vi kun relativt små indkøbscentre eller hyggelige gågader. Det er et valg som borgerne har taget for mange år siden, og det må man respektere. Kommunen gør noget for det lokale handelsliv i forvejen, gennem Bycenterudvalget, og det er fint. Hvis man vil gøre mere, kunne man for eksempel betale for nye spændende julebelysninger rundt omkring – også over Birkerød Kongevej. Men tro, at man kan forhindre andre kommuner i at bygge et indkøbscenter på størrelse med Frederiksberg Centret er en illusion. Det ved alle.

Beslutningen om Sjælsøhallen bør omgøres

Keld Stattau

Rudersdal: Et ikke overvældende flertal i kommunalbestyrelsen har nu besluttet sig for, at Sjælsøhallen skal rives ned, og at der skal bygges et børnehus på grunden med plads til 180 børn. Lokallisten har hele tiden været imod denne beslutning.

Vi er IKKE imod, at der bygges de nødvendige institutionspladser – selvfølgelige ikke – men vi er lodret uenige i, at det skal være i form af endnu en mammutinstitution i kommunen. Og der er nemlig andre muligheder, som flertallet ikke vil afsøge.

De Konservative er på linje med Lokallisten i denne sag og senest har Christoffer Buster Reinhardt fra de konservative meget rigtigt forudset, at bygningen af en sådan kæmpeinstitution på sigt vil betyde nedlæggelse af flere af kommunens mindre børnehuse.

I forbindelse med behandlingen af sagen har borgmester Jens Ive (V) udtalt, at det da er fint at bygge stort, og hvis der bliver for meget plads, så gør det da ikke så meget.

Det er et standpunkt, som ikke lige var fremherskende i den seneste skolestrukturdebat eller i sagen om kravet om 10 procent reduktion i kommunens arealmasse – og som bl.a. kostede Vedbæk Lokalbibliotek livet.

Det er ikke seriøst, at vende sine argumenter 180 grader, når det lige er opportunt.

Lokallisten håber oprigtigt, at der ved kommunevalget vil blive mulighed for et andet politisk flertal end det nuværende, og at der dermed kan lægges en anden linje end nu – en linje som bl.a. kan pege på og har vilje til at omgøre beslutningen om at bygge den alt for store institution på Sjælsøgrunden.

Og så lige til sidst – for en god ordens skyld: Lokallisten har ikke en forestilling om, at et godt børneliv kun kan sikres i meget små børnehuse – ud fra devisen om at »bare det er småt er det godt«.

Jeg ved personligt fra mine børnebørn, at fx Kastaniebakken med 120 børn er et fremragende børnehus – og sådan er det givet også i andre af kommunes større børnehuse.

Det, Lokallisten kæmper for, er, at vi i Rudersdal bevarer forskellighed i størrelse og lokale placeringer af vores børnehuse – og det vil et nyt børnehus med plads til 180 børn ikke understøtte, så derfor skal beslutningen omgøres.

Keld Stattau (Lokallisten)

Kandidat til KV21

Daginstitutioner og Pædagogmangel

Morten, Matilde og Khaled

Her i Lokallisten mener vi at vores daginstitutioner trænger til et løft. Både når det kommer til normeringer i de enkelte institutioner, og når vi ser på de arbejdsforhold der tilbydes de ansatte.
Vi deler IKKE Jens Ives mening om, at det ikke er muligt at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er at opgive på forhånd på trods af, at man kender løsningen. Det duer ikke og skader vores institutioner.

I stedet foreslår vi følgende:
1. Fremrykning af minimumsnormeringerne.
Med mere personale bliver det også nemmere at fastholde dem vi har.
2. Målrettet rekruttering til uddannelsesstillinger.
Med uddannelsesvejledere der kan arbejde på tværs af institutioner, kan vi hurtigere få uddannet flere pædagoger.
3. Mere selvbestemmelse til institutionerne.
Lydhørhed over for ansatte, bestyrelse og forældreråd vil forbedre arbejdsmiljøet og øge arbejdsglæden.
4. Mangfoldige daginstitutioner med lokal forankring
Adgang til natur, musik og kreativitet giver en stærk identitet og tilhørsforhold.
5. Undgå store institutioner og børnefabrikker
For store daginstitutioner mister identiteten og kommer til at begrænse selvbestemmelsen.

Dette og mange andre forslag til forbedringer af vores daginstitutioner er hvad vi i Lokallisten har kæmpet for i årevis og hvad vores nye kandidater Morten, Matilde og Khaled vil kæmpe for i fremtiden.