Forfatterarkiv: lokallisten

Valgquiz 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokallistens valgquiz

Gennem valgkampen har omkring 100 borgere gættet med på vores valgquiz, hvor man skulle forudsige syv spørgsmål: antallet af partier i den ny kommunalbestyrelser, Venstres og Lokallistens mandattal, borgmesterens navn, antallet af partier i konstituering, og den relative andel af kvinder og endelige valgdeltagelserne. De rigtige svar er disse:

A: Der kom færre partier i kommunalbestyrelsen end i dag (6 mod nu 7)
B: Venstre gik tilbage fra 9 til 8 mandater
C: Lokallisten gik tilbage fra 4 til 3 mandater
D: Borgmesteren hedder fortsat Ive
E: 6 partier indgår i konstitueringen som nu
F: Færre kvinder (8) i kommunalbestyrelsen end nu (10)
G: Lavere valgdeltagelse end ved KV13

Blandt besvarelserne var der 6 besvarelser med 5 rigtige, ingen med alle 7 rigtige og to med 6 rigtige: Og det tyder på at det lønner sig at være en erfaren rotte i faget for de to vindere blev Maria Steno og Henrik Hjortdal. De vil begge modtage en signeret kunstbog om kunst i Rudersdal. Tak til alle der deltog.
Axel Bredsdorff

Det gik godt for LokalListen trods alt

Valget gik godt – trods alt

Vi fik 3650 stemmer, mistede et mandat så vi nu har tre, og valgt blev Trine, Axel og Mona (i nævnte rækkefølge).
Alle havde forudset at vi ville gå tilbage i den nordlige del af kommunen, og mange havde håbet vi ville blive bedre konsolideret i den sydlige del af kommunen. Begge dele holdt stik. Skal valgresultatet udlægges positivt kan der peges på:
– vi er nu en Lokalliste for hele kommunen, nord som syd
– vi er den gruppe med størst repræsentation af kvinder
– vi beholder en plads i alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget.
Selvfølgelig kommer vi ikke uden om at vores stemmemæssige tilbagegang var til at få øje på, ikke mindst fordi vi aldrig nogen sinde før har oplevet, at vi fik færre stemmer end sidste gang. Men meget mere afgørende er det, at vi gennem vores valgkamp (som startede i marts 2017) har formået at sætte dagsordenen for hele valget på de punkter, vi anser for de vigtigste:
– vores dagtilbud, dagpleje og børneinstitutioner skal have bedre normeringer og større mangfoldighed
– vores skoler skal ”sættes fri” fra central styring og skal have flere midler til daglig drift og inklusion
– muligheden for at etablere lokale fællesskaber skal styrkes, fx i form af nye bofællesskaber.
Ikke ét eneste parti turde argumentere imod disse vores mærkesager, og det betyder at rigtig mange borgere har hørt rigtig mange politikere love, at det var de også parate til. Så igen har vi sat dagsordenen for den kommende debat, og vi agter ikke at løbe fra vores løfter eller at lade de andre løbe fra deres.

Stemmetal
Trine blev den kandidat, som totalt set opnåede det tredje højeste stemmetal (943). Os bekendt er det aldrig sket før for en førstegangskandidat, så kæmpe tillykke til Trine, der med sit store lokale og forældre-netværk har trukket næsten et helt mandat direkte ind i kommunalbestyrelsen. Axels stemmetal (638) er pænt spredt i hele kommunen, mens Mona (449) nok af mange opfattes som Birkerøds Lokalliste-stemme. Men også flot valg til Anne (301) og Luc (165), der blev henholdsvis 1. og 2. suppleant. Og i den forbindelse er det værd at understrege, at alle kandidater gjorde en god figur i valgkampen og blev belønnet med gode stemmetal.

Valgforbundet lokalt
Vi havde indgået valgforbund til KV17 med A, B, L og Å, og samlet set gik valgforbundet frem fra nuværende 8 til kommende 9 mandater i kommunalbestyrelsen. A med 4, B med 2 og så vores 3. Og hvem ”nød godt af” af dette tekniske valgforbund? Ved at kigge på det der lidt teknisk hedder “sidste divisors rest”, kan man se at Alternativets 829 stemmer, som ikke udløste et mandat, først gavnede de Radikale, der fik et ekstra mandat, dernæst gavnede Socialdemokratiet, der fik et ekstra mandat, mens vores tre mandater er ”betalt af os selv!”. Det er en vigtig fortælling, fordi det også viser, at vi godt kan finansiere vores mandater selv.

Regionsvalget – liste M
Det har tydeligvis været en udfordring fra mange af vores vælgere at vi stiller op til to forskellige valg med to forskellige bogstaver. Misforståelser i denne kategori er i hvert fald talrige, og det har givet rigtig mange ugyldige stemmer som var tiltænkt os, men som nu er ubrugelige fordi de er fulde af fejl. Vi må stille krav til vores vælgere om at være ”mere skarpe”!! Vi ønskede at regionsformandsposten fortsat skulle være Hæstrup – og det blev hun så også. Vi drøfter nu, hvilke ”mere perifere poster” vores støtte til hendes kandidatur kan kaste af sig. Tak til de fire kandidater: Finn, Trine, Mona og John.

Konstituering?
Vi har i dag meddelt Ive, at vi støtter at han fortsætter som borgmester. De videre forhandlinger om fordeling af poster fortsætter de næste par dage, og vi vil naturligvis gå efter maksimal indflydelse. Foreløbig har 21 ud af 23 medlemmer af kommunalbestyrelsen efter 1/1 2018 peget på Ive.

Møde om idrætspolitik i Rudersdal – referat af Mogens Wolf Johansen

Mogens Wolf Johansen rapporterer om mødet på Idrætscenteret

Mona Madsen repræsenterede Lokallisten på et møde torsdag aften om idrætspolitik i Birkerød Idrætscenter. Der viste sig stort behov for bedre samarbejde og dialog mellem foreningerne, klubberne og forvaltningen. Udarbejdelse af en idrætspolitik for kommunen som inddrager klubber, idrætsforeninger, daginstitutioner, skoler og borgere der dyrker idræt på privat basis, og der skal også lægges planer og prioriteres hvilke anlæg opgaver der sættes i værk i de næste fire år.

Efterfølgende har Holte Idrætsforening benyttet sin gode ret til at forsøge at påvirke processen omkring et hal byggeri på Rudegård, og jeg kan forstå at de politiske partier nu er blevet bedt om at tage stilling, hvorvidt de vil støtter byggeri af en ny Holte Hal NU.
De opstillede parter og kandidater ved godt, et nybyggeri på Rudegård kræver en drøftelse af rammerne for en udviklingsplan og en udgiftsramme for et byggeri af en ny hal.
En undersøgelse om hvad og hvor meget der er muligt at bygge på Rudegård indenfor lovgivningens rammer.
At der efter valget skal findes et politisk flertal for at afsætte den fornødne økonomi til både anlæg og drift.

Nu kan de partier som står udenfor det seneste budgetforlig, nemt vaske hænder og samle stemmer ved at erklære de støtter et nybyggeri, uden først at tage stilling til, om de tre forudsætninger er opfyldt, men jeg er skuffet over at flere partier i sidste time, ikke er ærlige i Deres retorik for at hente stemmer og lover mere end de måske vil/ kan opfylde efter valget.
Der skal ikke herske tvivl om, at Lokallisten finder at idræt er en vigtig og central del af vores liv, uanset om det dyrkes i institutioner, på skoler, i idrætsklubber, blandt ældre eller i privat regi, og derfor skal der udarbejdes en langsigtet idrætspolitik i den kommende byrådsperiode.
En udbygningsplan for et hal byggeri på Rudegård skal og vil naturligvis også indgå i dette arbejde, men Lokallisten ønsker at holde det vi lover indenfor vores tre kerneområder – børn, miljø og fælleskab. Det er det jeg kalder ordentlighed og redelighed.

 

Mogens Wolf Johansen, kandidat for Lokallisten

Kajerødskolens grund solgt

Kajerødskolens grund solgt

Lokallisten stemte i sin tid ikke for nedlæggelsen af Kajerødskolen, men kunne efterfølgende konstatere, at den nok under alle omstændigheder ville være blevet revet ned, da den viste sig at være den af kommunens skoler der var hårdest ramt af asbest- og PCB-forurening. Heldigt var det at den var disponeret med at alle klasseværelser havde adgang til det fri, så der har været god naturlig ventilation. I processen frem til nu har vi ved en hver given lejlighed påpeget, at skolen som naturligt samlingspunkt for bydelen Kajerøds borgere er savnet, og i foråret fik Lokallisten indføjet i udbudsmaterialet at der skulle være mulighed for at der også på arealet blev plads til fællesfaciliteter for området. Da købere havde budt på opgaven er det et krav at kommunen SKAL sælge til dent højeste bud, uanset om projektets kvaliteter. I det forslag vi nu har set er der ingen fællesfaciliteter for de 70 boliger. Men nu skal udarbejdes en lokalplan, og i det omfang Lokallisten får indflydelse på denne vil vi arbejde for at der også i lokalplanen skabes mulighed for at der i forbindelse med byggeriet eller på et senere tidspunkt bliver mulighed for at opføre et fælleshus, drevet af beboerne, lejer/ejerforeningerne i området.

Er behovet stort nok, skal det nok komme. Der er nogen der mener at det er en kommunal opgave at opføre et fælleshus til bebyggelsen fordi lokalområdet savner fælles faciliteter. En sympatisk tanke, hvis konsekvenser er uoverskuelige: Hvad med Skodsborg (her er ingen mødesteder)? Hvad med Ubberød/Brådebæk (her er ingen mødesteder)?

Vi vil fortsætte kampen for et mødested i Kajerød og kan sagtens forestille os at fonde og/eller Realdania som i øjeblikket er meget interesseret i at udvikle ”livet i forstæderne” kunne være en økonomisk medspiller. Det vil vi i det omfang vi får mulighed for det drøfte med den kommende bygherre.

Axel Bredsdorff

LokalListens annoncer siger noget

LokalListen har klare budskaber i sine annoncer i Rudersdal Avis. Læs her:


 

 

af Jens Jacob Paludan Tegninger lavet af Jens Jacob Paludan

 

Få mere at vide om hver kandidatFå mere at vide
 

 

 

 

 

 

 

 

Til slut en kedelig usolidarisk annonce (som vedkommende selv har betalt) Få mere at vide om Luc