Forfatterarkiv: lokallisten

DEBAT: Danske Bank, etikken og Rudersdal?

Af Axel Bredsdorff (L) medlem af kommunalbestyrelsen

Hvert år er kommunens formueforvaltning i udbud, og i år var der to banker, der lå meget tæt på hinanden i det endelige opløb. Danske Bank vandt med et “mulehår”.

Men allerede da vi vedtog at lade denne bank forvalte vores penge, drøftede vi i Økonomiudvalget, at vi måtte følge ‘Hvidvaskningsagen’ meget nøje. Vi fik derfor også indsat en klausul om at vi relativt hurtigt kunne frigøre os fra engagementet med Danske Bank, hvis det skulle vise sig, at de ikke var uskyldige i den estiske skandale.

I Lokallisten er vi af den overbevisning, at denne tvivl ikke længere er berettiget: Vi kan med de seneste advokatundersøgelser ikke længere etisk forsvare, at Danske Bank skal varetage vores bankforretninger, hvorfor vi har bedt borgmesteren om at foranledige, at vi revurderer vores engagement i Danske Bank.

Borgmesteren har tilkendegivet, at det vil ske på det kommende Økonomiudvalgsmøde, og til den tid er vi måske alle blevet endu mere kloge på skandalens omfang og hvor ansvaret kan placeres.

Økonomi skal afvejes mod etik og Moral, læs Mona Madsens læserbrev om samme emne.

Fyraftensmøde for lokallistens venner

“Vin og fortællinger fra Rhone”

Kom til vinsmagning med Nettevin på Rolighedsvej 11 Birkerød torsdag d. 7. 6 Kl 17-19.

Der vil blive serveret fantastiske vine fra Rhone-distriktet, tapas og gode historier fra Luc’s barndomsland.

Pris 175 kr – tilmelding:

Kirstenstilling00@gmail.com / 2670 4489

Endelig tilmelding ved betaling på MobilePay 2670 4489-

Først til mølle – vi kan være ca 30.

Lokallisten, Kirsten.

Ikke valgkamp – politik!

 

 

 

 

 

 

 

 

Læserbrev af Sten Troelstrup (4. februar 2018)

Ikke valgkamp – politik!

’Lokallisten har ikke opdaget, at valgkampen er slut’ skriver Daniel E Hansen i Rudersdal Avis 23. januar. Jeg kan berolige med, at det har vi, og vi har såmænd også opdaget, at vi mistede mange stemmer. Men vi er ikke holdt op med at føre politik – det er det, man gør mellem valgene, bl.a. ved at stille spørgsmål i udvalgene og kommunalbestyrelsen til sager og sagsfremstillinger, ved at argumentere for sine holdninger og synspunkter, ved at stille modforslag til forvaltningens indstillinger og ved at tage helt nye emner op. Derfor har vi i Børne- og Skoleudvalget sammen med Radikale og Konservative i sagen om en de facto lukning af børnehaven Skovmærket bedt om en yderligere undersøgelse af nogle konkrete punkter, men dét blev stemt ned af Venstre og Socialdemokratiet med fire stemmer mod tre. Hvor man kunne tro, at en vigtig opgave for en udvalgsformand er at lede de politiske forhandlinger i udvalget på en sådan måde, at medlemmerne får tilfredsstillende svar på deres spørgsmål til beslutningsgrundlaget fra forvaltningen, og dermed får det bedst muligt oplyste grundlag for at træffe de politiske beslutninger, stiller Daniel E. Hansen sig tilsyneladende tilfreds med at administrere forvaltningens indstilling.

LOKALLISTEN TRANSPARENT ÅBENT MEDLEMSMØDE

i Café Grundvig Birkerød Idrætscenter tirsdag den 30. 01 2018 kl. 20 30.:

Mødet falder sammen med den årlige generalforsamling i ‘Birkerød Torvedage, så derfor gør vi det lidt anderledes, end vi plejer.

Vi, eller de af os, der gerne vil, møder kl. 19.30 i Glassalen i Birkerød Idrætscenter, hvor vi deltager i den første time af Torvedagenes generalforsamling, der er afsat til en åben diskussion om hvordan vi får livet tilbage i Birkerød Hovedgade/bymidte.

Derefter flytter vi til Café Grundtvig, hvor vi fra kl. 20.30 holder vores transparent medlemsmøde midt i Idrætscenters hall. Alle er velkommen også dem, der ikke har stemt på Lokallisten (og har gjort det før) – Vi vil gerne vide hvorfor for at rette op på det. Er du ikke medlem, gør det ikke noget. Du kan bestemme dig når mødet slutter, men det er vigtigt, at du kommer.

Dagsorden

1) Ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden.
2) Præsentationsrunde.
3) Kort opsummering af kommunevalget – resultatet, konstitueringen, tumulterne omkring vederlaget til udvalgsformændene, andet.
4) Hvorfor gik det, som det gik, og hvad kan vi lære af det? herunder en slags referat fra ‘Monas middag’.
5) Hvad er overhovedet vores mission, og hvordan får vi det gjort tydeligt og forståeligt? Har vi organiseret os rigtigt?
6) Vigtigste politikområder og sager, vi skal rejse det kommende år.
7) Ideer til konkrete aktiviteter – hvem, hvad, hvornår, hvordan?
8) Eventuelt.

Det hele skal efterfølgende koges sammen til et oplæg til Årsmødet i marts.
Der bliver undtagelsesvis ikke sørget for fortæring undervejs.

Bedste hilsner bestyrelsen