Bæredygtighed – lad os komme i gang

Det var en spændende og inspirerende konference i mandags om bæredygtighed.

Konferencen underbyggede, at bæredygtighed er et fælles projekt for kommunen, borgere og virksomheder.

Kommunen er ved at udarbejde en klimahandleplan, hvor målet er 70% reduktion af CO2 udledningen i 2030. Men skal vi ikke stille nogle mål op for 2022?

De skal være ambitiøse og – lidt – realistiske. Her er et bud:

  • Energibesparelserne på kommunale bygninger skal i 2022 være 300 ton CO2
  • De kommunale hjemmeplejebiler biler udskiftes til elbiler. Herudover udskiftes yderligere et antal af de kommunale køretøjer
  • I løbet af 2022 skal der opstilles 50 ladestationer med offentlig adgang
  • Planen for udrulning af fjernvarme skal være færdig i starten af året
  • Der afholdes halvårlige informationsmøder om alternativerne til olie- og gasopvarmning. Hvad er reglerne for solceller, jordvarme, varmepumper? Hvornår kommer fjernvarmen til mit område?
  • Kommunen udarbejder en ny udbudspolitik med klausuler om bæredygtighed
  • Alle kommunale indkøb vurderes i forhold til CO2 belastning (andre kommuner er i gang med dette)

Vi skal have sat en dato for hvornår fjernvarmen er grøn; dvs Norfors hvornår stopper med at brænde naturgas og/eller biomasse af.

Der er gudskelov stor politisk enighed om målene, så hvad holder os tilbage?

Anne Christiansen, Lokallisten

Kandidat til KV21