Behov for hjælp og støtte

    • Hurtig og fleksibel støtte – tilpasset den enkeltes behov.
    • Øget fokus på sindslidende og misbrugere.
    • Øget beredskab til at støtte borgere i sorg eller krise.
    • Frivillige kan yde en vigtig indsats, og vi skal støtte oprettelsen af selvhjælpsgrupper.
    • Vær opmærksom på at et stigende antal unge – især mænd – har brug for støtte i dagligdagen.
hjemmeplejebiler
En rig kommune som Rudersdal skal måles på, hvordan vi tager os af de borgere, der ikke kan selv. Der bør være en tættere dialog med den enkelte borger og hver medarbejder/sagsbehandler skal have færre borgere som deres ansvar.

Ved udskrivning fra hospital skal den nødvendige hjemmepleje eller hjemmehjælp være aftalt på forhånd og træde i kraft umiddelbart, og evt. genoptræning skal være organiseret. Hvis man i en periode ikke kan klare sig hjemme, skal der være mulighed for døgnpleje. Vi skal give tilbud
om hjælpemidler, spisemulighed i et plejecenter og ændringer af boligen efter behov – det gælder for alle, der ikke er selvhjulpne, uanset alder. Der skal være hjælp parat til borgere, der kommer i kriser i forbindelse med sygdom, dødsfald eller andre personlige eller familiemæssige problemer, og vi skal udbygge støtten til sindslidende i form af boliger, bofællesskaber, væresteder og aktiviteter. Hjælpen skal i alle tilfælde være baseret på respekt for den enkeltes behov og familiens vilkår.
En Borgerrådgiver, som tidligere foreslået, vil være et godt sted som ældre og pårørende kan gå til, hvis de føler et behov for hjælp, pleje og omsorg eller hvis det kommunale tilbud ikke fungerer som forventet.
Sagsbehandlingen skal være til at forstå, og kommunens medarbejdere skal møde borgeren som et ligeværdigt menneske, der selv kan bidrage til at løse problemerne.
I kommunens seneste tilfredshedsundersøgelse er kun halvdelen af dem, der har svaret, tilfredse med kommunens tilbud til sindslidende og personer med misbrugsproblemer. Det er færre end i den forrige måling, samtidig med at det er to af de kun tre spørgsmål, hvor tilfredsheden er under 50 %. Selv om man skal være forsigtig med den slags tal, giver det grund til at se nærmere på området.
Ikke mindst en rig kommune som Rudersdal skal måles på, hvordan den tager sig af de borgere, der ikke kan selv.

<–Tilbage til oversigt