Behov for hjælp og støtte - tæt på dig

En rig og ressourcestærk kommune som Rudersdal skal måles på, hvordan vi tager os af de borgere, der ikke kan selv. Der bør være en tæt dialog med den enkelte borger og der skal være fokus på, at hver medarbejder/sagsbehandler ikke har flere borgere som deres ansvar end at den tætte dialog altid er mulig. Derudover skal vi sikre, at medarbejderne har gode kompetencer og muligheder for at kunne møde borgeren i en lyttende og inddragende dialog. 

Der skal øget fokus på, at mange unge i dag er i risiko for mistrivsel og mentale udfordringer. ”Ung i Rudersdal” bør have tilstrækkelige midler og kompetencer til i samarbejde med gymnasier og skoler at bistå både i akutte situationer og – ikke mindst – i det opsøgende arbejde. 

Der skal være hjælp parat til borgere, der kommer i kriser i forbindelse med sygdom, dødsfald eller andre personlige eller familiemæssige problemer – både dem, der bliver direkte ramt og deres pårørende. F.eks. ved oprettelse af en Pårørendestøtte-enhed i samarbejde med Frivilligcenteret. 

Ved udskrivning fra hospital skal den nødvendige hjemmepleje eller hjemmehjælp være aftalt på forhånd og træde i kraft umiddelbart, og evt. genoptræning skal være organiseret. Hvis man i en periode ikke kan klare sig hjemme, skal der være mulighed for kvalificeret døgnpleje med gode rehabiliterings- og plejemuligheder. 

Ældre borgere både i eget hjem og i pleje- og ældreboliger skal have oplevelsen af, at hjælpen, de har brug for, er tæt på. Der skal skabes gode vilkår for at de ansatte kan møde borgeren med empati, nærvær og tilstedeværelse. Arbejdsvilkårene for de ansatte skal være med til at imødekomme dette. 

Hjælpen skal i alle tilfælde være baseret på respekt for den enkeltes behov og familiens vilkår.