Beslutning om Sjælsøhallen bør omgøres.

Et ikke overvældende flertal i Kommunalbestyrelsen har nu besluttet sig for, at Sjælsøhallen skal rives ned, og at der skal bygges et børnehus på grunden med plads til 180 børn. Lokallisten har hele tiden været imod denne beslutning. Vi er IKKE imod, at der bygges de nødvendige institutionspladser – selvfølgelige ikke, men vi er lodret uenige i, at det skal være i form af endnu en mammut institution i kommunen.  Og der er nemlig andre muligheder, som flertallet ikke vil afsøge. De Konservative er på linje med Lokalisten i denne sag og senest har Buster Reinhardt fra de konservative meget rigtigt forudset, at bygningen af en sådan kæmpeinstitution på sigt vil betyde nedlæggelse af flere af kommunens mindre børnehuse.

I forbindelse med behandlingen af sagen har borgmester, Jens Ive, udtalt, at det da er fint at bygge stort og hvis der bliver for meget plads, så gør det da ikke så meget. Det er et standpunkt, som ikke lige var fremherskende i den seneste skolestrukturdebat eller i sagen om kravet om 10 % reduktion i kommunens arealmasse – og som bl.a. kostede Vedbæk Lokalbibliotek livet. Det er ikke seriøst, at vende sine argumenter 180 grader, når det lige er opportunt.

Lokallisten håber oprigtigt, at der ved kommunevalget vil blive mulighed for et andet politisk flertal end det nuværende, og at der dermed kan lægges en anden linje end nu – en linje som bl.a. kan pege på og har vilje til at omgøre beslutningen om at bygge den alt for store institution på Sjælsøgrunden.

Og så lige til sidst – for en god ordens skyld. Lokallisten har ikke en forestilling om, at et godt børneliv kun kan sikres i meget små børnehuse – ud fra devisen om at ”bare det er småt er det godt”.  Jeg ved personligt fra mine børnebørn, at fx Kastaniebakken med 120 børn er et fremragende børnehus – og sådan er det givet også i andre af kommunes større børnehuse. Det Lokallisten kæmper for, er, at vi i Rudersdal bevarer forskellighed i størrelse og lokale placeringer af vores børnehuse – og det vil et nyt børnehus med plads til 180 børn ikke understøtte, så derfor skal beslutningen omgøres.

 

Keld Stattau

Kandidat til KV 21

Lokallisten