Boligudbud, ledige arealer og store ejendomme til salg

Lokallisten vil:

  • Planlæg med rækkehuse og etagebyggeri med lejligheder på de sidste store grunde i kommunen: Kajerødskolens grund og Henriksholm etape 2.
  • Der skal være mulighed for at opføre bofællesskaber på større grunde i kommunen, f.eks. Furesøkolonien (Bistrup), Henriksholm og Ellesøhus (Vedbæk), Skættekæret (Holte) med flere.
  • Undersøg, om udtjente erhvervsområder helt eller delvis kan overgå til boligformål.
  • Spark en debat i gang om, hvad der kunne tilføre noget nyt til vores kommune med kreativ anvendelse af de store ejendomme, der er til salg: Ny efterskole, lokalt væksthus, konferencecenter, idrætscollege, midlertidige aflastningsboliger, bofællesskaber, hospice osv. Og indkald forslag fra borgerne – hellere nu end om et halvt år. Tag desuden en dialog med ejerne allerede nu om, hvad de forestiller sig.
Byggeri

Lokallisten arbejder aktivt for at få bedre balance i befolkningssammensætningen i Rudersdal. I øjeblikket bliver der stadig flere ældre og færre børn og borgere i den erhvervsaktive alder.

Et af midlerne hertil er at skabe et mere varieret udvalgt af boliger – og det, vi mangler, er boliger til mindre familier, gerne lejeboliger. Den type boliger vil blive efterspurgt af unge, singler og ældre. Og hvis de er attraktive for ældre, vil de kunne sætte ny fart i de interne flytninger i kommunen. Det vil igen frigøre villaer og rækkehuse til familier med børn. Lokallisten er imod at skabe ghettoer – og det gælder så vel for dem med høje indkomster som for dem med lave. Men vi ønsker en mangfoldighed af boligtyper, der sikrer, at der er plads til alle i Rudersdal. Der er efterspørgsel på lidt større grunde til opførelse af bofællesskaber – både seniorbofællesskaber og bofællesskaber for alle aldersgrupper. Sådanne initiativer skal kommunen støtte aktivt.

Rudersdal skal have flere mindre boliger til ældre og unge
Kommunen skal derfor fremme, at der bygges mindre boliger på de tilbageværende byggegrunde, gerne fleksible og med indbyggede muligheder for fællesskab og gensidig støtte – især til de ældre, men også til de unge, der flytter hjemmefra, og børnefamilier, der flytter til, og hvis det ikke dækker behovet for ungdoms- og ældreboliger, skal kommunen finde andre måder at gøre det på.
Samtidig skal vi fremme en omdannelse af villakvarterer tæt på butikscentre og trafikknudepunkter, hvor vi kan få større mangfoldighed i boligudbuddet ved en mere intensiv anvendelse af grunde og bygninger. Her skal det være muligt for husejerne selv at skabe nye boligformer – f.eks. ved opdeling af større huse og grunde og ved supplerende byggeri. Det skal være muligt at etablere mindre virksomheder, der hverken støjer eller forurener, sammen med boligerne. Endelig er det værd at få undersøgt, om dele af de eksisterende erhvervsområder med fordel kunne omlægges til boligformål.

Mulighederne er mange for Nordvanggård, Skovly, Skovridergården og Ellesøhus
I samme forbindelse er det værd at være meget opmærksomme på nogle store ejendomme, som er ledige eller er til salg i kommunen netop nu: Det er Nordvanggård i Bistrup (det tidligere plejehjem), Skovridergaarden og Ellesøhus i Vedbæk og Skovly i Gl. Holte. Fire spændende ejendomme, som kommunen selv kunne byde på. Lokallisten mener, at vi som kommune kan have interesse i, hvilke aktiviteter, der indplaceres her. Derfor skal vi aktivt undersøge de muligheder, disse ejendomme indeholder, og på den baggrund eventuelt byde på dem. Der kan være rigtig mange, hvis vi tænker lidt utraditionelt! Og under alle omstændigheder kan vi få lidt snor i dem gennem lokal- og kommuneplanlægningen.

Er dette område vigtigt for dig?

Så skulle du tage at læse om:

Axel Bredsdorff
– Bliv hørt

Sten Troelstrup
– En værdig alderdom