Casper Frøkjær

Casper

Mine mærkesager

#ungtrudersdal – fordi det ikke skal være så røvkedeligt at bo i provinsen! De unge skal høres og deres ønsker skal søges opfyldt! Jeg vil kæmpe for flere tilbud og muligheder.

#skaterbanenu – for hvor længe behøver vi at vente på forandring, hvis vi ved hvad der skal til? Vi ved hvad vi vil have, og vi ved hvad der skal gøres! Giv skaterne et sted og nogle materialer, så bygger de selv parken om nødvendigt. Det skal ikke udskydes yderligere! Handling nu!

Kontakt mig her:

Facebook

Mobil (skriv gerne sms): 40925806

Følg mig på #ungtrudersdal

casper.iuul@gmail.com

Om Casper

Jeg er 19 år og går i 3.G på Ingrid Jespersens gymnasieskole, hvor jeg (ambitiøst) er aktiv i 8 udvalg – jeg er engageret! Jeg sidder i Operation Dagsværks landsråd og har hjulpet ”Ung i Rudersdal” med en række projekter, med det formål at gøre det federe at bo i Rudersdal.

Jeg drømmer om et Rudersdal, hvor de unge ikke bliver tvunget til at sende sig selv af sted mod storbyerne for ikke at falde om af kedsomhed. Der skal lyttes til os, så vi kan få gennemført det, vi ønsker os, hvad enten det er events, spillested, café eller diskotek. Ting, som vi unge har ønsket os længe, men som lige så længe har været ignoreret.

Erhverv/uddannelse:
3.G på Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København.
Jeg har taget en projektorienteret 10. på Faaborgegnens Efterskole og har gået på Bistrupskolen i Birkerød fra 0.-9.

Derfor stiller jeg op:

Jeg stiller op til valget, da jeg ikke ser nok muligheder for de unge i Rudersdal i dag. Der er flere og flere unge, der flytter til de større byer og jeg tror på at man kan gøre det meget mere attraktivt at bo i Rudersdal som ung.

Min politiske baggrund:

Det er mit første valg, men jeg har før arbejdet sammen med Ung i Rudersdal i forbindelse med Rudersdal Live og arbejder i øjeblikket på et projekt, der har til formål at give de unge i kommunen større indflydelse. Derudover sidder jeg i Operation Dagsværks landsråd og utallige udvalg i forskellige forbindelser.