Kategoriarkiv: Politik

Lokallisten Rudersdal i Region Hovedstaden

Politik og indsatsområder

Lokallisten stiller op i Region Hovedstaden (under bogstav M) for at påvirke politikken i regionsrådet, ikke mindst på sundhedsområdet, miljøområdet, den regionale trafik og regionudviklingsområdet.

Sundhedsområdet:

 • Forbedring af arbejdsmiljøet på hospitalerne
 • Mere personale og flere sengepladser
 • Tilstræbe at patienterne udsættes for færrest mulige personaleskift i et behandlingsforløb
 • Forsvarlig implementering af sundhedsplatformen
 • Udbygning af palliative afdelinger/sengepladser på sygehusene
 • Regional opbakning til flere (private) hospicer/hospicepladser, men også afsætning af budgetmidler til offentlige hospicer/hospice-pladser
 • Trygge, decentrale fødeafdelinger, der sikrer tid og rummelighed også i dagene efter fødslen
 • Mindst mulig tvang i psykiatrien
 • Prioritering af et egentligt produktionskøkken på det nye supersygehus i Hillerød

Miljøområdet:

 • Øget fokus på registrering, undersøgelse og oprensning af forurenede industrigrunde for at sikre borgerne, der bygger på eller i nærheden af grundene – og for at sikre drikkevandet
 • Grundig undersøgelse af hvilke metoder til oprensning, der – på langt sigt – bedst sikrer kvaliteten af drikkevandet

Den regionale trafik:

 • Bedre kollektiv trafik (busser og lokaltog)
 • Grøn omstilling af transportmidler

Regionens vækst & udvikling:

 • Skabe større kendskab til regionudviklingspuljer og hvad de bruges til
 • Bedre fordeling af vækstinitiativer og -investeringer på forskellige kommuner i Region Hovedstaden
 • Hasteplan for udvikling af flere IT kompetencer
 • Flere investeringer i SMART området baseret på digitalisering og brug af ny teknologi

Valget vindes mellem valgene

Af Axel Bredsdorff, borgmesterkandidat for LokalListen

Mens vi nu fra partier og lister overdænger vores borgere med valgløfter og smukke ord, kunne det måske være nyttigt at kigge lidt selvransagende på de sidste fire års praksis. Hvilke beslutninger vi har været en del af? Hvilke er vi rigtigt glade for at have været med til? Hvilke har vi det mere skidt med? Og hvilke har vi allerede glemt? Bruger vi vores mandater på at markere midlertidigt populære, men urealistiske, standpunkter, eller bruger vi vores kræfter på at præge beslutningerne, indgå aftaler og kompromiser, når nu de fleste af os sidder i den situation, at vi ikke kan bestemme alene? Har vi som udgangspunkt tillid til de informationer, vi får fra forvaltningerne, eller er vi nødt til at opfinde ‘alternative sandheder’ for at få vores regnebræt til at gå op? Bruger vi den nødvendige tid på at sætte os ind i det materiale, vi får fra borgere, foreninger og forvaltninger, eller bruger vi egen uvidenhed som udtryk for at “vi ikke får noget at vide”? I Lokallisten i Rudersdal har vi taget os tid til at give vores politiske praksis siden sidste valg et eftersyn – og det var både glædeligt og nyttigt. Ingenting har vi gennemført alene – men vi har været med til at foreslå, præge og tage rigtigt mange gode beslutninger. Alligevel hænger også vi og dingler i lygtepæle, alligevel skriver også vi læserbreve, optager filmstumper, deler materialer ud og er myreflittige på de sociale medier. Flere tror at års ligegyldighed kan kompenseres med ”stjernestøv” fra ministre og partiformænd! Vi må håbe at vælgerne belønner de, der har gjort noget godt for deres kommune – og ikke bare dem, der har de største kampagnebudgetter. Godt valg til alle.

Hvem har det politiske ansvar for skolerne?

Hvem har det politiske ansvar for skolerne?
I Lokallisten taler vi for at skolerne ”skal sættes fri”. Hvorfor nu det? To eksempler:
– i Rudersdal kører alle skoler og klasser efter ét og samme pædagogiske system, ”Synlig Læring”. Man kan mene meget om dette system, og vi i Lokallisten kan sagtens få øje på at det ikke er dét universelle system, der passer til alle. Men beslutningen om at alle skoler skal ”køre samme vej” er ikke truffet politisk af Børne- og Skoleudvalget og ikke truffet af de enkelte skoler eller lærerne. Vi synes den enkelte skole selv skal beslutte hvilken pædagogik, de vil anvende – det er ude på skolerne kompetencen ligger!
– i Rudersdal fik de to skolebestyrelser, der havde søgt om at forkorte skoledagen mod at indføre to-lærer-ordninger ”Nej!” Ikke af Børne- og Skoleudvalget, ikke af skolelederen. Vi synes det må være den enkelte skole der selv beslutter, klassetrin for klassetrin, om de vil benytte sig af den mulighed, der nu er åbnet for at forkorte skoledagen.
Vi skal gøre op med den stramme forvaltningsmæssige styring af vores skoler og vise tillid til de dygtige ledere og medarbejdere og de forældrevalgte bestyrelser. Kun sådan kan vores folkeskoler udvikle sig til inspirerende læringsmiljøer for alle vores børn.


Maria Steno, Anna Scharling Brun, Axel Bredsdorff, Mona Madsen
(Lokallistens gruppe i kommunalbestyrelsen)

Det har LokalListen opnået


Ny skaterbane i Birkerød

Lokallisten vil i de kommende fire år arbejde i denne retning:

 • Mere frihed til vores skoler, så de selv bestemmer mere – forvaltningen mindre
 • Bedre normeringer i daginstitutionerne
 • Sikre at der fortsat er mange forskellige slags institutionstilbud til vores mindste
 • Færre regnvandsoverløb til vores åer, søer og sund
 • Langt mere ambitiøse affaldsindsamlingsordninger end dem Norfors kan tilbyde
 • Mere vedvarende energi på kommunens bygninger og flere kommunale el-cykler og el-biler
 • En uafhængig borgerrådgiver
 • Mindre kontroltyranni og mere tillid til de ansatte
 • Styrke de lokale fællesskaber ved at støtte lokale initiativer
 • Fortsat boligudvikling, der giver plads til flere almene boliger, flere andelsboliger og flere bofællesskaber


Ny cykesti på Høsterkøbvej

I sidste periode kom vi et stykke af vejen:

Vi fik:

 • flere almennyttige boliger (51 + 25 + 10)
 • fjernet de værste besparelser på vores daginstitutioner i budget 2018
 • stoppet det håbløse Tri-projekt ved Søllerød Sø
 • bygget en fremragende skaterbane i Birkerød
 • vores naturvejledere tilbage til gavn for børn og unge
 • en Arkitektur- og Bevaringspolitik for hele kommunen
 • de andre kommuner i Norfors med til at støtte genanvendelsen af vores affald
 • afsat midler til en ny idrætshal i Holte
 • en whistleblowerordning for kommunens ansatte
 • lagt ”Nem-Plads” og ”Min Rude” i graven, til gavn for borgerne
 • Vi får flere plejeboliger i Holte, Kajerød, Ebberød og Øverød
 • sat gang i vores integration af flygtninge
 • flere trygge skoleveje – ikke mindst Høsterkøbvej er en succes
 • selvbetjent åbning på Hovedbiblioteket
 • ny ambitiøs klimapolitik – også for erhvervslivet og borgerne
 • renoveret et par svømmehaller
 • fornyet kunstgræsplæner til glæde for fodbolden
 • udskiftet skoletoiletter, så de sparer vand og er mere brugervenlige
 • indført klippekort til (valgfri) ydelser for vores ældre
 • afsat penge til skatermiljøet ”Gertrud” i Vedbæk

Alt det gjorde vi ikke ALENE, men sammen med andre


Frydenholm plejecenter ved siden af Æblehaven, plejeenhed for demente

Læs vores læserbreve

Læserbreve:

 • 19. november 2017: Er folkeskolen på rette spor? af Lisbeth Bjerre Damgaard, Søllerød
 • 16. november 2017: Jeg vil gøre noget ved handelslivet af Luc de Visme
 • 16. november 2017: Hvorfor det tog så lang tid med at gå i gang med affaldssortering?  af Anne Christiansen.
 • 16. november 2017: Fælles opråb om integration af flygtninge af en gruppe kandidater
 • 15. november 2017: Nye kandidater for Lokallisten af Finn Jørgensen
 • 15. november 2017: Er der gået amerikansk valgkamp i den af Trine Dybkjær
 • 15. november 2017: Selvbetalte pause af Birgitte Rasmussen
 • 15. november 2017: Vi skal lige have fix’et udskoling – eller? af Keld Stattau
 • 14. november 2017: Brug Tusindebenshuset af Trine Dybkær (L) og Jakob Kjærsgaard (C)
 • 14. november 2017: Fortæl dem, at de har stemmeret af Luc de Visme
 • 8. november 2017: Bæredygtighed i alle sammenhæng af Keld Stattau
 • 8. november 2017: Søllerød vågn op! af Lisbeth Bjerre Damgaard
 • 2. november 2017: Til grin i svømmehallen af Mona Madsen
 • 3. november 2017: Kan vi lære af Hjørring? af Anne Christiansen
 • 1. november 2017: Hvorfor rive noget ned, der fungerer? af Trine Dybkjær
 • 22.oktober 2017: På jagt efter oprøret mod embedsvældet af Maria Steno
 • Oktober 2017: Nye tider af Jens Jacob Paludan og Sten Troelstrup
 • Oktober 2017: Falske nyheder om flygtninge af Axel bredsdorff
 • Oktober 2017: Loppemarked er en guldgrubbe af Mona Madsen
 • Oktober 2017: Vi skal invenstere i vores børn af Trine Dybkjær
 • Oktober 2017: Stop for fællesprojekter på skoleområdet af Keld Stattau
 • 3. oktober: Stem lokalt til det kommende kommunalvalg af Mogens Wolf Johansen
 • September 2017: Bevaringsværdige bygninger af Axel Bredsdorff
 • September 2017: Flere bofællesskaber af Axel Bredsdorff
 • 19. September 2017: – Klimaet: Kan vi gøre det bedre? af Axel Bredsdorff
 • 15. September 2017: – Ikke et minifolketing Af Luc de Visme,
 • 31. juli 2017: Svar til Joseph Salamon om grundskyld af Luc de Visme og Axel Bredsdorff