Kategoriarkiv: Politik

GENDAN VEDBÆK BIBLIOTEK!

Morten Grundahl Noppenau

For Lokallisten er det vigtigt, at lokalområderne i Rudersdal så langt det er muligt bevarer deres servicefunktioner, deres institutioner og deres identitet.Der er ingen, der bor i Rudersdal – vi bor i Vedbæk, Skodsborg, Holte, Søllerød, Høsterkøb, Birkerød eller en helt syvende af kommunens småbyer. Dét skal vi bevare, og det tager vores kommunalpolitik afsæt i. I den forståelse er biblioteket i Vedbæk vigtigt, og vi vil derfor arbejde for at få beslutningen om at lukke det omgjort. Det handler om et bibliotek, forstået som en fysisk samling af bøger og andre materialer samt digitale muligheder, bemandet med uddannede, fagligt kompetente og engagerede medarbejdere og med en rimelig åbningstid. Det er og bør fortsat være et fristed for mange, og tilbyde udsyn og inspiration for børn, unge og ældre uden forpligtelser og krav om modydelser. Biblioteket skal være et sted, man lige runder, når man alligevel er i byen, for at finde noget bestemt eller for at falde over noget uventet, man kan fornøje sig med eller blive klogere af. Derfor er det forkert at lukke biblioteket i Vedbæk og erstatte det med et såkaldt ‘bibliotekstilbud’ uden bøger og uden personale. Og processen har været uskøn – de bebudede borgermøder er ikke blevet holdt, ingen i Vedbæk har en oplevelse af at være blevet inddraget eller bare hørt, heller ikke bestyrelsen for Bakkehuset, og beslutningen bliver bare bulldozet igennem. Lokallisten har stemt for den besparelse på Rudersdals biblioteksvæsen, der formelt er skyld i lukningen, men har anvist en alternativ mulighed for at hente den hjem – en reduktion af bibliotekspersonalet med ca. 1,5 årsværk. Det eksisterende bibliotek på Vedbæk Skole blev angiveligt lukket, fordi skolen manglede plads, men efterfølgende har skolen kunnet spare 1000 kvm. som led i den arealreduktion på 10%, der bliver rullet ud over alle områder i kommunen. Dette fremstår jo selvmodsigende og sært.

Er Rudersdal kirkegårde for dyre?

Søllerød Kirkegård er et meget smukt sted! Men det koster en formue at blive begravet her. Vi i LokalListen tror ikke, priserne for alvor kan reduceres ved udlicitering af driften, som Konservative foreslår – i stedet mener vi, at folkekirkerne skal påtage sig et større ansvar for medlemmernes begravelses-behov.

Venlig hilsen,

Mona, Trine og Anne, medlemmer af kommunalbestyrelsen

Lokallisterne, der ikke vil dø

Der var en interessant artikel i Frederiksborg Amts Avis den 26. oktober 2020.

Ulrik Kjær, professor i Statskundskab og forsker i kommunalvalg, peger blandt andet på, at lokallister kan tiltrække vælgere, der er trætte af landspartiernes fløjkampe, bogstavlege og centrale styring – og foretrækker lokalt kendskab og pragmatisk samarbejde.

Roger Buch, som også forsker i dansk lokalpolitik, peger desuden på, at vejen ind i politik – og dermed adgangen til at få demokratisk indflydelse – er lettere gennem en lokalliste end igennem en topstyret landspolitisk organisation.

Om et års tid skal vi have kommunalvalg igen. Har DU overvejet at blive kandidat for LokalListen? Hvis Ja, kan du bare ringe til formanden for bestyrelsen på tlf. 4581 6999 eller bare skrive en mail til, Sten Troelstrup,

Venlig hilsen, Mona Madsen, medlem af kommunalbestyrelsen

Ny borgerrådgiver vækker glæde – og en smule skepsis

Mona Madsen skriver

I Lokallisten har man i flere år talt varmt for en borgerrådgiver i kommunen. Derfor vækker kommunens pilotprojekt med netop en sådan borgerrådgiver glæde hos listens Mona Madsen, der dog også er en smule skeptisk.

– Vi er først og fremmest selvfølgelig meget glade, men vi er også spændte på, hvordan det kommer til at fungere, for vi havde gerne set, at det var en funktion, der var mere løsrevet fra den daglige forvaltning, siger Mona Madsen.

Bekymringen kan ifølge Mona Madsen være, at der kommer et uudtalt pres fra kommunens medarbejdere på borgerrådgiveren, som betyder, at denne kan have svært ved at være fuldstændig nøgtern i at guide borgerne.

– Det bliver sandsynligvis ikke noget problem, men i den ideelle verden havde borgerrådgiveren været en mere uafhængig instans, siger Mona Madsen, der understreger, at hun først og fremmest har fokus på, at det er positivt, at der nu er lavet et pilotprojekt med en borgerrådgiver.

– Det kan være meget svært for borgere at finde ud af, hvordan en kommune fungerer. Hvor går man hen, hvis man har brug for hjælp, og hvor går man hen, hvis man føler, at man ikke får den rette hjælp? Borgerrådgiveren kan pege en i den rigtige retning, hvis man ikke får ordentlig hjælp, og kommuner kan jo være tilbøjelige til at vælge besparende løsninger, som ikke nødvendigvis er til borgernes fordel, siger Mona Madsen.