Kategoriarkiv: Kommunalbestyrelsen

LokalListen i TV2/Lorry: Butiksdød plager Birkerød

Torsdag d. 8. august var der et indslag i TV2 Lorry om butiksdøden i Birkerød.
I indslaget kan man bl.a. høre repræsentanten fra Facebook-gruppen “Vi elsker vores by – Birkerød”, Luc De Visme, og LokalListens formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Benny Würtz.
Se med på linket nedenfor:

Butiksdød plager Birkerød

 

Lukkede Kajerødskolen for tidligt?

Indlæg til Frederiksborg Amts Avis & Rudersdal Avis fra Benny Würtz (L), medlem af kommunalbestyrelsen, formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

kajeroedskolen

Kajerødskolen – blev den lukket for tidligt?

Flere børnefamilier flytter til Rudersdal
Det er da gode nyheder for kommunen, men det retfærdiggør også endnu engang spørgsmålet: Hvorfor skulle det gå så hurtigt med at lukke Kajerødskolen?

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Rudersdal Kommune havde 54.827 indbyggere den 1. januar 2013. Det er en stigning på næsten 200 indbyggere i forhold til 2012.

Fremgangen i indbyggertallet skyldes navnlig, at der igen er flere tilflyttere fra andre kommuner, end borgere der flytter fra Rudersdal Kommune. Der var for første gang i et enkelt år over 1.000 tilflyttere fra København til Rudersdal Kommune i 2012. Det er særligt børnefamilier, der flytter til kommunen.

Både antallet af fødsler og antal døde lå på et ret lavt niveau i 2012, selvom fødselstallet rettede sig noget op efter det meget lave antal fødsler i 2011.

Samlet er der blevet over 900 flere borgere i Rudersdal, siden kommunen blev dannet den 1. januar 2007.

LokalListen med i konstitueringsaftalen: En ny start for Rudersdal

Et af LokalListens overordnede mål i sidste valgkamp var at bryde Venstres absolutte flertal i kommunalbestyrelsen og lave alliancer med de andre partier mhp. at få en ny borgmester efter valget i 2013. Det første lykkedes som bekendt, og nu er ballet åbnet mht. det andet.

Umiddelbart har det måske undret nogen, at LokalListen så går med i den konstituerings-aftale, der fastholder borgmesterposten hos Venstre i resten af denne valgperiode, dvs. til udgangen af 2013. Situationen var imidlertid den, at LokalListen enten kunne se til, mens de andre satte Jens Ive (V) for bordenden, eller vælge selv at være med til at forme frem-tiden. LokalListens bestyrelse og kommunalbestyrelsesgruppe besluttede at gøre det sidste.  På den måde er LokalListen med til at sikre, at borgmesterskiftet bliver en reel ny begyndelse for Rudersdal, som får effekt allerede på den politik, der bliver ført det sidste år i denne valgperiode. Der er altså ikke tale om et tilvalg af Venstre eller Jens Ive på borgmesterposten, men om et tilvalg af en ny start for Rudersdal og et bredere sam-arbejde med samtlige partier i kommunalbestyrelsen. Det ved Venstre og Jens Ive, og det er blevet gentaget ved konstitueringen i rådssalen, i medierne og nu også her.

Maria Stenos opfordring i FAA åbnede op konstitueringsaftalen.

Anledningen til den nye konstituering.
Maria Steno udtalte i et interview i FAA tirsdag 2. oktober det håb, at Fabrins afgang som borgmester ville give nye konstitueringsmuligheder i kommunal-bestyrelsen, hvor det hidtil har været sådan, at den alliance mellem de øvrige partier, som var etableret i Søllerød, automatisk kørte videre, uden at Lokal-Listen overhovedet blev inviteret til for-handlinger. Artiklen gav efterfølgende anledning til kontakt med den eksi-sterende konstitueringsgruppe, og i en proces over en lille uges tid blev mulig-hederne afsøgt. Efter intense drøftelser og møder besluttede LokalListens kommunal-bestyrelsesgruppe og bestyrelse at gå ind i konstitueringsaftalen for at give Rudersdal den nye start, som kommunen og LokalListens mange vælgere har fortjent.  Havde vi i stedet sagt ’nej tak’, ville vi have stået udenfor i det politiske nybrud, som helt uundgåeligt vil komme efter Erik Fabrins afgang.

Præmisserne.
Det er helt afgørende for LokalListens deltagelse i konstitueringsaftalen, atdet er en støtte til en ny start i Rudersdal, ikke til Jens Ive som borgmester, ataftalen alene gælder frem til valget næste år og at det er en valgteknisk aftale, ikke en politisk aftale. Der er ikke disku-teret politik overhovedet for at få aftalen i hus, og det står udtrykkeligt i den officielle pressemeddelelse at alle partier går selvstændigt til valg.

Resultatet.
Ved at gå ind i konstitueringen af Jens Ive på disse præmisser følger LokalListen op på den ansvarlighed, der kendetegner indsatsen i kommunalbestyrelsen, og som fx er kommet til udtryk ved at LokalListen har været med i 6 ud af 7 budgetforlig i de sidste to valgperioder. Samtidig kommer LokalListen, og dermed LokalListens ca. 20 % af Rudersdals vælgere, tættere på beslutningerne og får en mere direkte indflydelse. LokalListens holdninger er præcis de samme efter denne aftale, som de var før aftalen. Men vi har fået en styrket platform til at fremføre vores holdninger og en bedre mulighed for at trække kompromiser i vores retning. Aftalen ændrer fx ikke vores modstand mod nedlæggelsen af Kajerødskolen, men den giver os bedre mulighed for at præge beslut-ningen om, hvad skolens grund og bygninger(?) skal bruges til.

Det synlige udbytte af deltagelsen i konstitueringsaftalen er, at LokalListens Benny Würtz overtager posten som formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Det er en op-gave, som ligger rigtig godt til os og det fokus, vi de seneste år har sat på at vende den demografiske udvikling og tiltrække flere børnefamilier. Her er en aktiv erhvervspolitik, høj lokal beskæftigelse og gode handlemuligheder vigtige parametre, udover selvfølgelig gode, lokale daginstitutioner og skoler.

Kommunalbestyrelsesgruppen og bestyrelsen ser frem til en god dialog om konstituering-saftalen m.m. på det udvidede medlemsmøde i forlængelse af kommunal-bestyrelsens møde den 31. oktober, hvor også bl.a. byudvikling i Birkerød er på dags-ordenen. Hvis man ikke kan vente så længe, er man velkommen til at ringe til bestyrelsen eller kommunalbestyrelsesgruppen med spørgsmål og kommentarer, eller man kan komme til ’Mød LokalListen’ ved biblioteket lørdag 27. oktober, hvor Benny Würtz og Sten Troelstrup stiller op.

Budgettet til førstebehandling – LokalListens bemærkninger

Ved førstebehandlingen af budget 2013 d. 29. sept. 2012, havde Benny Würtz (L) følgende indlæg:

Rudersdal Kommunes budget for 2013-2016 har en stor udfordring. Den nye udligning betyder vi skal finde yderligere 180 mio de næste 4 år til den fælles udligning. Beløbet er fordelt således med 30 mio. i 2013 og 50 mio. de kommende år.

Dette kan gøres på 4 forskellige måder og i en kombination af disse.

  • Vi kan reducere på serviceudgifterne, og det vil have en langtidseffekt
  • Vi kan udsætte anlæg, men det vil kun påvirke det enkelte år
  • Vi kan låne pengene, men det er kun til det enkelte år
  • Vi kan hæve skatterne, og det har langtidseffekt.

Dette skal nu drøftes politisk, og Lokallisten Rudersdal er med i disse forhandlinger, hvor vi håber på et bredt flertal for kommunens budget.

Vores udgangspunk er, at hvis vi bruger at udsætte anlæg eller låne, så vinder vi tid, men løser ikke problemet på lang sigt. Denne løsning er kun aktuel, hvis vi har en fordel i at vinde tid. Og det kan vi pt. ikke få øje på.

Derfor hælder vi til primært at hæve skatterne og bevare vores serviceramme, men vi vil alligevel have undersøgt, om der er besparelsesmuligheder, så skatten ikke hæves så meget (effektiviseringer og ikke serviceforringelser).

Vi kan få øget skatteindtægter ved enten at hæve personskatten, grundskyldspromillen eller en kombination.

Det er dette de kommende drøftelser handler om. I disse drøftelser har Lokallisten i Rudersdal fokus på børne unge området, fritidsområdet og indsatser i forhold til den demografiske sammensætning i kommunen.

Dagsordenpunktet kan læses i sin helhed her.

En rigtig vigtig sti.

Axel Bredsdorff (L)
medlem af Byplan- og Teknik-og Miljøudvalget.

Dumpedalsstien v. indgangen fra Birkerød Kongevej.

Da LokalListen for 15 år siden i vores valgprogram foreslog at de tre ”perler”: Bistrup Hegn – Dumpedalen/Vaserne – Rude Skov blev bundet sammen med en sti, vidste vi at det var tale om en nytænkning, som det måske kunne være svært at få opbakning omkring. Da vi så i løbet af de første sammenlægningsår fik held til at fastholde et budgetanlægsbeløb til ”stier” var det med henblik på at ideer som vores ikke led skibbrud. Et enigt byråd støttede ønsket om at fremme etableringen af ”the missing links”, og da Maglemosestien måtte udskydes, var der politisk enighed om at gennemføre Dumpedalsstien. Det kan godt være at den ved indvielsen er blevet ”oversolgt”, men fra vores side glæder vi os over, at det nu er muligt at gå fra Vaserne, til Bistrup Hegn, under jernbanen og gennem Dumpedalen, og (med forsigtighed) over Kongevejen til Rude Skov. Præcis den målsætning, som vi ønskede for 15 år siden. Det er klart, at man altid kan ønske sig mere: en stibro over banen og en gangtunnel under Kongevejen. Men det kan der stadig komme. Derimod finder vi debatten om at stien skulle asfalteres, forsynes med elektrisk lys, og knyttes til Vasevejsprojektet helt urimelig. De to projekter har ingen som helst forbindelse. Hvis man gerne vi cykle langs Kongevejen, så kan man køre sikkert på cykelstier. Hvis man vil køre langs Vasevej, så kan man køre af den cykelsti, som snart etableres, eller – når vejret og årstiden er til det – gennem Vaserne. Men den rekreative sti gennem Dumpedal er bare en selvstændig sti, som åbner landskabet for vandrere. Det vælger vi i LokalListen at glæde os over.

Udsigt over Dumpedalen.