DEBAT: Er folkeskolen på rette spor?

Lisbeth Bjerre Damgaard, Lyngskrænten 9, Søllerød, 2840 Holte

Efter at have deltaget i et valgmøde med fokus på daginstitutions- og skoleområdet på Dronninggårdskolen, sidder jeg tilbage med det indtryk at alle kandidater og partier egentlig er enige om at de i de kommende år vil give folkeskolen i Rudersdal Kommune ro til at kunne udføre deres kerneopgaver, at der skal fokuseres på god lokal ledelse, og at der ikke skal spares yderligere på området. Det kan man jo kun være tilfreds med og håbe at det ikke bare er valgløfter, men også bliver til virkelighed efter valget.

Vejen derhen er dog i min optik belagt med nogle bump, som der tydeligvist ikke er enighed om, og som kan komme til at have afgørende betydning for om den ønskede ro og stabilitet opnås.

Jeg synes, at lærerne er den allervigtigste grundsubstans og ressource i skolen og på mange parmetre altafgørende for om det lykkes at skabe den gode skole, vi alle sammen gerne vil have. Det er derfor rigtig ærgerligt, at det i hele landet i løbet af de sidste par år er blevet sværere at rekruttere og fastholde lærere, hvilket også har haft den konsekvens at et rekordhøjt antal lærere har forladt den Danske Folkeskole. En tendens der også præger Rudersdal kommune, hvor antallet af lærere der har sagt op siden implementeringen af den nye folkeskolereform og arbejdstidsaftale, ligger over landsgennemsnittet.

På mødet fastslog Jens Ive dog, at der uden problemer ud fra de fornødne behov, rekrutteres nye og unge lærere til kommunen. Det vil jeg godt stille spørgsmålstegn ved. Det er rigtig ærgerligt at man har måttet sige farvel til mange erfarne og fagligt kompetente lærere, der netop kunne have været kulturbærende og støtte op om de nye og unge lærere. Der har i min optik været alt for stor udskiftning, som gør at den ønskede ro, stabilitet og faglighed endnu ikke har fundet sit rigtige leje.

Der er ingen tvivl om at lærernes arbejdstidsaftale spiller en stor rolle i forhold til som arbejdsgiver at være i stand til at rekruttere lærere. Der er jo rigtig mange omkringliggende kommuner, som har lavet en mere lukrativ arbejdstidsaftale for lærerne f.eks. lige ovre på den anden side af kommunegrænsen i Lyngby Taarbæk Kommune. Netop derfor bør Danmarks Lærerforening igen få mulighed for at forhandle med kommunen om en ny arbejdstidsaftale, som giver lærerne mere fleksibilitet og tid til forberedelse. Jeg ser det faktisk som en nødvendighed, at der gøres noget for tiltrække nye lærere, og det især lærere som kan undervise i fag som tysk, fransk, musik og naturvidenskab, for netop det er en mangelvare.

På mødet var der heller ikke enighed om længden af skoledagen. En meget modig skoleelev havde fundet vej til mødet, og spurgte politikerne om de havde spurgt eleverne om hvad de synes om de lange skoledage. Synes faktisk ikke hverken hun eller vi andre fik noget passende eller brugbart svar! Der blev talt om alt fra lige elevernes -, forældrenes – og bedsteforældrenes holdninger, forskning, en masse mavefornemmelse og en del varm luft. Hvis man for alvor ønsker at gøre op om den lange skoledag, så er der efter min mening kun et at gøre, nemlig at søge om dispensation, og så kan den enkelte skole og ledelse selv afgøre om man vil gøre brug heraf. Det er altså ikke som for Venstre, et forhold, der kan løses ved hjælp af den måde skemaet tilrettelægges. Derved opnås kun lidt råderum, og det udløser ikke nok ressourcer og tid til f.eks. de to-lærere timer, som vist næsten alle kan være enige om, er en rigtig god ide, når nu der f.eks. er 27 elever, som der er i mit barns klasse!

Sidste bump. Har skolerne de rigtige og fornødne rammer samt muligheder for lokal tilrettelæggelse af undervisningen? Jeg kunne godt tænke mig at både forvaltning og politikerne gav skolerne mere mulighed for at selvbestemmelse. Giv dem f.eks. lov til at beslutte i hvilken grad og på hvilken måde man implementerer et stort anlagt projekt som ”Synlig Læring”. Lad den pædagogiske metodefrihed komme lærerne mere til gode og derved styrke mangfoldigheden blandt både ledelse, lærere og elever.

Med det i mente går jeg til valg på tirsdag, og håber på et godt valg, der vil styrke folkeskolen. Jeg sætter stadig mit kryds ved Lokallisten.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *