Det andet Rudersdal

Lokallisten mener:

  • Indsatsen over for de “svage” grupper skal tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og ønsker og have som mål, at de kommer til at mestre deres liv bedre – som det allerede gør f.eks. inden for psykiatrien. Men det skal ikke være et påskud for at skære i hjælpen til de mest udsatte borgere.
  • Lokallisten vil undersøge, om kommunen kan give positiv særbehandling til virksomheder, der ansætter medarbejdere, der ikke kan arbejde på fuld styrke.
  • Kommunen skal støtte private initiativer, der sigter på at give en hånd til de medborgere, der har brug for det – herunder evt. oprette en kommunal frivillighedstjeneste.
  • Der bør oprettes en “bisidderbank”, hvor borgere med begrænsede ressourcer kan hente hjælp, når de skal tale med kommunens sagsbehandlere.
Det andet rudersdal

I vores kommune er det store flertal af borgerne veluddannede og har en god indkomst. Det er de færreste af dem, der oplever at få behov for en hjælpende hånd fra fællesskabet.

Men der eksisterer også et andet Rudersdal. I det andet Rudersdal finder vi de mennesker, der over en kortere eller længere periode i deres liv må kæmpe op ad bakke. Nogle mister jobbet, kan ikke få et nyt, og mister gradvist fodfæstet på arbejdsmarkedet. Andre kommer aldrig ind på det. Og så er der de langtidssyge, de psykisk sårbare, de, der er havnet i misbrug, indvandrere med manglende uddannelse og dårlige danskkundskaber – osv.

Dem skal vi ikke glemme, midt i tilfredsheden over, at det går de fleste af os så godt. Rudersdal Kommune gør også allerede på en god indsats over for en stor del af disse medborgere i forhold til andre kommuner. Men der er huller, og for Lokallisten er det vigtigere at få de sidste med end at bryste sig over, at vi ligger over landsgennemsnittet på dette felt. Rudersdal Kommune har desværre en tilbøjelighed til gerne at ville fortælle meget og længe om de gode resultater af vores borgerundersøgelser. Men formålet med dem burde vel snarere være at finde frem til de områder, hvor vi kan gøre det bedre?

Det er vigtigt at påpege, at de såkaldt svage grupper er meget forskellige og derfor har vidt forskellige behov. Vi skal indrette den kommunale indsats derefter. Lokallisten har ikke alle svarene på, hvordan det skal gøres. Men vi har viljen til at se fordomsfrit på både behov og løsningsmuligheder.