Det lokale og det globale ansvar

Lokallistens budskab:

  • Tag dit globale ansvar på dig lokalt og gør en verden til forskel.
  • Gør FNs verdensmål til kommunens: hvad kan vi bidrage med?
  • Begræns ressourceforbruget, øg genbrug og genanvendelse og styrk miljøet.
  • Skab rammer for et konstruktivt møde mellem flygtninge og borgere.
  • Styrk det gode naboskab og de lokale fællesskaber og skab sikre nærområder.
Vaserne

Lokallisten har taget initiativ til, at den nye kommunalbestyrelse allerede i januar 2018 får spørgsmålet om implementering af FNs 17 ”Verdensmål” på den lokale dagsorden. Tanken er, at vi som lokalsamfund i en global verden også har et ansvar for at målene realiseres, og selv om vores største udfordring næppe er slavearbejde eller analfabetisme, er der mange af de andre bæredygtighedsmål som sagtens giver mening at arbejde med i en dansk kommune som vores: lighed i uddannelse, beskyttelse af vandressourcerne, begrænsning af CO2-udslip, ressourcebevidsthed, øget genanvendelse, en tryg alderdom osv. Hver gang vi får forelagt en sag – stor eller lille – til beslutning bør vi spørge: ”Hvordan kan denne sag bidrage til en mere bæredygtig verden?”

<–Tilbage til oversigt