Det mangfoldige liv


Mangfoldighed og åbenhed skaber liv og energi i lokalsamfundet.

  • Rudersdal skal være endnu mere attraktiv for børnefamilier.
  • Vi skal skabe rammerne for et socialt liv med muligheder for inkluderende netværk.
  • Vi skal styrke de lokale fællesskaber.

Vi er i dag lidt mere end 56.000 borgere i Rudersdal. Og vi vil gerne være flere. Fødselstallet er steget de sidste mange år i kommunen, men der dør årligt stadig flere end der fødes. Heldigvis flytter der flere til end fra kommunen, og det er glædeligt at de fleste af de nye borgere er yngre familier med børn. Denne udvikling skal vi støtte ved at gøre kommunen endnu mere attraktiv for børnefamilier, bl.a. gennem trygge og varierede boligområder, velfungerende pasningsmuligheder for vores børn, gode skoler og et fritidsliv med tilbud til alle.

Vi vil gerne tiltrække aktive og engagerede borgere og virksomheder. Mangfoldighed og åbenhed for nye ideer på alle områder er med til at skabe liv, energi og udvikling i vores kommune og give udfoldelsesmuligheder for alle. Netop liv i kommunen er vigtigt for livet i kommunen.

<–Tilbage til oversigt