En god start

En god start er det allervigtigste – Børnene er vores fremtid.

  • Mangfoldighed – små og store institutioner, skovbørnehaver, dagpleje.
  • Vigtigt med individuel støtte og finansiering af inklusion.
  • Bedre normeringer og bedre fysiske rammer.
  • Støtte til gravide, usikre og nye forældre.
  • Opsøgende indsats overfor 0-årige.
  • Større fokus på det enkelte børnehus og mindre på områdeinstitutionen.
  • Tillid og ansvar til medarbejderne.
Verdens naestebedste folkeskole

”Børnene er vores fremtid” – denne ret banale konstatering tager vi meget alvorligt i Lokallisten. Hvis ikke vilkårene for vores børn er optimale, kan det få fatale konsekvenser for børnene senere i livet, for familierne, for omgivelser og – skulle vi have de briller på – for kommunens økonomi
Normeringerne i Rudersdals daginstitutioner er lavere end i flere nabokommuner. Det kan vi ikke være bekendt. Vi vil arbejde for at normeringerne forbedres og at medarbejdernes faglighed får bedre udfoldelsesmuligheder til gavn for vores børn. Der skal være tid til at tage på tur, tid til lave rytmik, tid til forældresamarbejde for at nævne noget af det, der i dag ikke er på plads. Ved sygdom skal institutionerne betjene sig af faste vikarer, så børnene oplever den fornødne tryghed.

Der skal være garanti for en dagpleje- eller daginstitutionsplads når barselsorloven udløber, og pasningstilbuddene skal være fordelt geografisk over hele kommunen, så man kan få en plads i sit nærområde. Der skal være en mangfoldighed af tilbud, fx både store og små institutioner, skov- og naturbørnehaver, fordi børn er forskellige, og der skal være stor fleksibilitet i åbningstiderne. Børn skal opleve omsorg og tryghed for at kunne gro, og der skal være fokus på børnenes selvværd og deres fysiske, sociale og intellektuelle udvikling. De enkelte institutioner skal i samarbejde med forældrene fastlægge en klar linje for pædagogikken og aktiviteterne, og de skal kunne give institutionen sit særlige præg.

Usikre vordende forældre skal have tilbud om forældreundervisning og anden hjælp og støtte.

<–Tilbage til oversigt