En respektfuld alderdom

”Længst mulig i eget liv” skal være hovedsigtet

  • Hele plejeindsatsen skal gentænkes, med mere vægt på tillid og mindre på kontrol.
  • Langsigtet planlægning af nye plejehjem. Styrke det frivillige arbejde på ældreområdet.
  • Vi skal reservere byggegrunde til opførelse af bofællesskaber, herunder fællesskaber for seniorer.
Bistrupvang_675

De fleste ældre og gamle i Rudersdal er aktive, velfungerende og selvhjulpne, og mange af dem er også frivillige og aktive i foreningslivet, hvor de er med til at skabe oplevelser og udfoldelsesmuligheder for både sig selv og andre. Kommunen har en opgave i at hjælpe de ældre og gamle, der ikke er ligeså selvkørende, fx ved at støtte og formidle de mange tilbud, hvor man kan hjælpe hinanden.Det igangsatte forsøg med et borgerdrevet aktivitetssted i ”Bakkehuset” følger vi med interesse i Lokallisten. Vi kan sagtens få øje på at den slags borgerdrevne aktiviteter vil og skal få en større rolle at spille i fremtiden.Men vi bliver stadig flere meget gamle i Rudersdal, og derfor vil behovet for aktivitetstilbud, boliger og hjælp til denne gruppe stige. Målet skal være ’længst muligt i eget liv’, og skal dét mål nås, er det vigtigt, at der er let adgang til butikker, service og fritidsaktiviteter overalt i kommunen og gode muligheder for transport, når man ikke selv kan komme rundt, ligesom det er vigtigt, at man kan få hjælp til forskellige praktiske gøremål, efterhånden som man måtte få brug for det. Vi må sikre at der er tilstrækkeligt med plejeboliger, og det betyder at der skal bygges et plejehjem ca. hvert 3-4 år med plads til godt 60-70 borgere.

<–Tilbage til oversigt