En respektfuld alderdom

En god afrunding på livet

Vi bliver stadig flere ældre i Rudersdal Kommune.  De fleste er selvhjulpne og velfungerende – mange også stadig aktive i foreningslivet, hvor de er med til at skabe oplevelser, netværk og udfoldelsesmuligheder for både sig selv og andre.  Også som backup for de erhvervsaktive er bedstemødre og bedstefædre en uundværlig del af samfundets maskineri.  

Når behovet for hjælp og støtte så melder sig, er det kommunens opgave at give bistand, som er respektfuld og tilpasset den enkeltes behov. Serviceloven lægger rammer, som kommunen skal udfylde, og det er vigtigt at se hver enkelt borger, der modtager hjælp, som et unikt individ, der stadig kan være med til at bestemme over sit liv.  Især i plejeboliger, hvor de beboerne er helt afhængige af personalet, må kommunen og dens ledere tage ansvar for at kulturen aldrig bliver forrået, som det er set visse andre steder. 

Kommunens infrastrukturer skal også tage højde for, at ikke alle har mulighed for at komme rundt i egen bil. Der skal være gode muligheder for offentlig transport eller flextrafik, og det lokale, nære butiksliv må ikke udfases til fordel for store butikscentre.