Erhvervsområder og bymidter

Velfungerende erhvervsområder og bymidter

  • Plads til store som til små erhvervsvirksomheder.
  • Lokalsamfundet har brug for mindre håndværksvirksomheder.
  • Kommunen kan være fødselshjælper for innovative virksomheder.
  • Tænk alternative løsninger i vores bycentre: Flere kommunale aktiviteter i bycentrene? Fleksibel udnyttelse af forretningslokalerne?
Birkeroed-Hovedgade

Dansk Industri placerer generelt Rudersdal lavt med hensyn til ”erhvervsvenlighed”. Man kan mene meget om denne målings videnskabelighed, men formodentlig udtrykker den en tendens. Vi skal se hvad andre kommuner gør bedre end Rudersdal, vi skal lytte til de virksomheder, vi allerede har, og vi skal lære af det vi hører. Vi skal ændre sagsbehandlingen i forhold til virksomhederne, så de kun har én indgang til systemet, og vi skal se på, om der er andre ændringer, der kan gøre Rudersdal mere tiltrækkende for erhvervslivet. Samtidig skal vi gøre det klart for virksomhederne, at vi forventer, at de gør deres til at spare på energien, reducere ressourceforbruget og øge genanvendelse og genbrug, og at de hjælper med at løse de sociale problemer i kommunen, fx ved at skabe fleksjobs og virksomhedspraktikker.

Rudersdal har en meget stor andel af veluddannede borgere, og kommunen skal være det oplagte sted at etablere sig for it-, medie-, service- og forskningsvirksomheder med mange højtuddannede medarbejdere og begrænset forurenende eller støjende produktion. Det er imidlertid vigtigt, at der også findes plads til mindre virksomheder og håndværkere, som kan betjene borgerne og det lokale erhvervsliv og give lære- og praktikpladser. Kommunen skal være åben og imødekommende over for nye virksomheder og aktivt støtte iværksættere, der kan skabe interessante nye arbejdspladser. Nye arbejdspladser skal lægges tæt på stationerne og i andre trafikmæssigt velbeliggende områder, mens nogle af de ældre erhvervsområder med fordel kan omdannes til spændende boligområder, der kan tiltrække børnefamilier.

Når flere borgere i kommunen kan finde beskæftigelse lokalt vil det begrænse trafikbelastningen både lokalt og regionalt.

Butikshandelen skal udvikles, så det i alle kommunens bysamfund er muligt at nå et dækkende udbud af dagligvarer til fods og/eller på cykel. I de større centre – Birkerød, Holte, Nærum og Vedbæk – skal der være mulighed for at udvide eller omplacere butikker. Vi skal åbne op for en mere fleksibel udnyttelse af butikslokaler ud til gaden, så vi undgår tomme facader. Kommunen bør overveje at flytte egne aktiviteter ned i bymidterne for at generere mere liv. Samarbejdet med butiksindehavere og ejendomsejere skal udbygges for at koordinere de forskellige indsatser og for at skabe fælles forståelse af den ønskede udviklingsretning. I de mindre bysamfund (fx Trørød, Bistrup og Gl. Holte) skal der være mulighed for at udvikle og udvide de lokale butikker, så de fortsat kan drives lønsomt.

<–Tilbage til oversigt